klasa siódma

Plan lekcji

Bieżący tydzień:

14.12.2020 (poniedziałek)

10.05 – 10.50
Biologia
godzina połączenia: 10.05
Temat: Układ limfatyczny i odpornościowy
Cele:
Poznasz:
funkcje i elementy układu odpornościowego,
sposoby nabywania odporności,
istotę działania szczepionek i surowic,
alergie jako nadwrażliwość układu odpornościowego.
11.00 – 11.45
Język angielski
Temat: Prosimy o radę i udzielamy rady 
Cele: Proszę kogoś o radę i udzielam rad. 
11.55- 12.40
Matematyka
Temat:
12.50 – 13.35
Język niemiecki
godzina połączenia: 12.50
Temat:

8.12.2020 (wtorek)

9.15 – 10.00
język polski
Temat: Przypomnijmy, jak tworzy się zdania złożone współrzędnie; Pisownia wyrazów wielką i małą literą – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości
Cele:
– wyszukuję w tekście informacje,
– porządkuję informacje zgodnie z poleceniem,
– określam typy zdań złożonych współrzędnie,
– wyjaśniam zadanie pisowni wyrazów wielką i małą literą.
10.05 – 10.50
Język polski
Temat: Przypomnijmy, jak tworzy się zdania złożone współrzędnie; Pisownia wyrazów wielką i małą literą – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości
Cele:
– wyszukuję w tekście informacje,
– porządkuję informacje zgodnie z poleceniem,
– określam typy zdań złożonych współrzędnie,
– wyjaśniam zadanie pisowni wyrazów wielką i małą literą.
11.00 – 11.45
Fizyka
Temat: Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
Cele:
określam, co to jest parcie – siła nacisku;
wyjaśniam pojęcie ciśnienia, wskazując przykłady z życia codziennego;
11.55 – 12.40
Historia
Temat: Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
Cele:
Uczeń:
– potrafi wymienić kraje, w których wybuchały rewolucje;
– zna cele wystąpień w poszczególnych krajach;
– tłumaczy pojęcie manifest i rabacja;
– określa skutki wydarzeń dla dalszych dziejów Europy.
12.50 – 13.35
Matematyka
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Robimy zimę
Potrzebne materiały:
mąka ziemniaczana (około 1 szklanka)
pianka do golenia
płyn do mycia naczyń

9.12.2020 (środa) 

 9.15 – 10.00
Język niemiecki
11.00 – 11.45
Język angielski
Temat: Przymiotniki stosowane przy opisywaniu wyglądu osoby
Cele: Opisuję wygląd osób, ubrania i fryzury.
11.55 – 12.40
Język polski
Temat:

10.12.2020 (czwartek)

9.15 – 10.00
Matematyka
Temat:
Cele:
 Chemia Temat: Atomy i cząsteczki – składniki materii
Cele: Znam pojęcia: dyfuzja, ziarnistość materii, jednostka masy atomowej.
Określam różnice w budowie mikroskopowej pierwiastków i związków chemicznych.
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych) godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Potrzebne materiały:

11.12.2020 (piątek)

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
Pobierz: Słówka Sówki (14) – wersja pdf
Słówka Sówki (14) – wersja docx
9.15 – 10.00
Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości po rozdziale drugim.
Cele:
– przedstawiam utwory poznane w rozdziale drugim oraz ich problematykę,
– wyjaśniam i stosuję poznane terminy,
– oceniam swoją wiedzę i umiejętności,
– czytam tekst ze zrozumieniem.
 10.05 – 10.50
Język niemiecki
 11.00- 11.45
Język angielski
Temat: Powtórzenie wiadomości
Cele: Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących słownictwo
dotyczące higieny i utrzymania czystości, udzielania rad i proszenia o radę oraz zaimki i przymiotniki dzierżawcze,
czasowniki modalne.
11.55 – 12.40
Geografia
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
Temat:
Cele:

Poprzednie tygodnie:

7.12 – 11.12.2o2o
30.11 – 4.12.2020

23.11 – 27.11.2020

16.11 – 20.11.2020

9.11 – 13.11.2020

2.11 – 6.11.2020

26.10 – 30.10.2020 r.