Oferta

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I – III

czwartek …

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I – III

 

  • zajęcia logopedyczne

 

  • warsztaty matematyczne – zajęcia dla uczniów klas IV i V

wtorek 17.45 – 19.15

Celem warsztatów  jest pomoc w usystematyzowaniu wiedzy i umiejętności matematycznych poprzez ciekawe zadania. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość przećwiczenia “materiału szkolnego” bieżącego oraz z lekkim wyprzedzeniem. Urozmaiceniem zajęć będzie przedstawienie trudnych zagadnień matematycznych w prosty sposób również dzięki pomocom montessoriańskim.

  • “Super Matematyk” – zajęcia dla uczniów klas IV i V

 

Gry i zabawy matematyczne, których zadaniem będzie utrwalanie wiadomości i umiejętności matematycznych.

  • “Kreatywny Przedszkolak” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym

wtorek godz. 16-17.30