zasady covid

Zasady działania placówki opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.

Placówka zostanie otwarta od 11 maja 2020 r. w godz. 7.30 – 16.00

godziny pracy placówki mogą zmienić się w uzasadnionych sytuacjach

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa: procedury punkt przedszkolny

Deklaracja Rodziców: DEKLARACJA RODZICÓWprzedszkole

 

KONTAKT Z WYCHOWAWCĄ/ DYREKTOREM

Kontakt z wychowawcą – w przypadku ważnych pytań, informacji dot. bezpośredniej opieki, itp. prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt z dyrektorem – tel. 696 269 532 sekretariat@urwisek-police.pl.

Kontakt osobisty (spotkania, rozmowy) z wychowawcami/ dyrektorem ograniczony będzie do sytuacji wyjątkowych.