Cennik

Cennik zajęć rozwijających:

rodzaj zajęć opłata miesięczna (4 zajęcia) opłata za pojedyncze zajęcia
MAŁY ODKRYWCA – EKSPERYMENTY …zł … zł
ŚWIAT ZMYSŁÓW … zł … zł
MAŁY KUCHARZ … zł … zł
ZANIM PÓJDĘ DO ŻŁOBKA … zł … zł
… zł

Cennik zajęć terapeutycznych:

rodzaj zajęć zajęcia  indywidualne zajęcia w grupie
Trening Uwagi Słuchowej (met. Tomatisa) 100 zł (60 minut) 80 zł (60 minut)
RSA – trening oddychania 70 zł (30-45 min)
Trening Umiejętności Społecznych 80 zł (60 minut)
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 100 zł 80 zł
Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne z programem kulinarnym 80 zł (90 minut)
Terapia ręki … zł … zł
Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne … zł … zł

Konsultacje indywidualne:

rodzaj zajęć opłata miesięczna (4 spotkania) opłata za pojedyncze spotkanie
 zł  zł
 zł  zł
 zł  zł
 zł  zł
 zł

REGULAMIN DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Opłaty za usługi świadczone przez Centrum Rozwoju i Terapii ponoszone są “z góry”.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury należy ten fakt zgłosić podczas opłacania zajęć.

SPÓŹNIENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
Nieodebranie Dziecka o ustalonej godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości … zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.