Aktualności

ubezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku …

Czytaj dalej

Zajęcia adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy przyszłych żłobkowiczów na zajęcia adaptacyjne. Zajęcia adaptacyjne polegają na łagodnym przyzwyczajaniu dziecka do rozstania z rodzicami, rytmu dnia w żłobku, zasad panujących w grupie rówieśniczej. Dzieci dołączane są do już funkcjonującej grupy w ramach posiadanych wolnych miejsc. Zajęcia …

Czytaj dalej

Nasza codzienność

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób. Straty tego czasu nie da się odnowić.” Dlatego każdy dzień w żłobku przepełniony jest wieloma zajęciami. Podczas pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, …

Czytaj dalej