Nasza codzienność

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób. Straty tego czasu nie da się odnowić.”

Dlatego każdy dzień w żłobku przepełniony jest wieloma zajęciami. Podczas pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, plastycznych, technicznych, kulinarnych,
sportowych, tanecznych.
Poziom zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci.  Podczas zajęć w formie zabawy staramy się zachęcić dzieci do różnego rodzaju aktywności.

„Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą.”

Dlatego nasza grupa nie jest liczna – może liczyć maksymalnie 15 dzieci.

„Pomóż mi samemu to zrobić”

Od pierwszych dni uwagę dziecka zwracamy na samodzielność. Dzieci zachęcane są do samodzielnego jedzenia, samodzielnego ubierania, mycia rąk, mycia zębów, itp. Czynności samoobsługowe wykonywane są bez pośpiechu – dzieci maja czas na podjęcie próby.