O Nas

Niepubliczny Punkt Przedszkolny jest realizatorem projektu Urwisek II.
Projekt URWISEK II współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt:
-realizowany jest w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym “Urwisek” II w Przęsocinie przy ul. Szkolnej 1 w okresie grudzień 2013 – listopad 2015,
-skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu utworzonych zostało 25 miejsc przedszkolnych.

Placówka wraz z realizacją projektu systematycznie wyposażona została w odpowiednie meble do sal i szatni, wyposażenie do zajęć sensorycznych, materiały do pracy metodą Marii Montessori, tablicę interaktywną.
Dzieci poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego uczestniczą w zajęciach rytmiki, języka angielskiego, integracji sensorycznej oraz indywidualnej terapii logopedycznej.