Oferta

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie:
1. Naszym celem jest:
– Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
– Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
2. „Urwisek” zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. „Urwisek” dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
4. „Urwisek” stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem Punktu jest:
– Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
– Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
– Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
– Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego.
– Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
– Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
– Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Godziny otwarcia placówki:
6.45-16.30
Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 9-13
tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu Dzieci na wycieczkę lub na zajęcia poza przedszkolem placówka jest zamknięta. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.: 664 662 917

Rozkład dnia:
6.30-8.30: czas przyprowadzania Dzieci do przedszkola.
8.30-9.30: śniadanie
8.30-11.30: praca własna
11.30-12.30: spacer/ zajęcia na świeżym powietrzu
12.30- 13.30: obiad (w młodszej grupie podzielony na 2 etapy)
13.30-14.30: drzemka/ odpoczynek
15.00 – 16.30: zabawa swobodna/ zajęcia pod kierunkiem nauczyciela.

Przebywanie na świeżym powietrzu
Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci przebywające pod naszą opieką codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubieranie odpowiednio do pogody, najlepiej „na cebulkę”. W szatni powinny być zostawione dodatkowe ubrania (ciepła bluza, kurtka przeciwdeszczowa, kalosze), które będą wykorzystane w razie konieczności. Jeśli Dziecko ma specjalne ubranie na dwór (np. rajtuzy lub ciepłe spodnie) prosimy, aby było włożone do rękawa kurtki lub bluzy. Będzie to sygnał dla Pani, że ma być założone.

Zajęcia
Codzienne zajęcia odbywają się w oparciu o program edukacyjny z uwzględnieniem założeń pedagogiki Marii Montessori. Oprócz zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, rytmicznych, sportowych i zabaw z językiem angielskim dzieci mogą korzystać również z dodatkowych zajęć tanecznych.
Rajdy
Nasz placówka bierze udział w rajdach organizowanych przez Klub Turystyczny PTTK „Sami Swoi”, a tym samym w konkursie „Na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę- Przedszkole w Gminie Police”.
Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych
Nasza placówka bierze udział w Polickiej Szkolnej Lidze Biegów Przełajowych. W roku szkolnym odbywa się 5 sobotnich biegów dla przedszkolaków z podziałem na dwie grupy: chłopcy i dziewczynki. O terminach powiadamiamy na bieżąco.