Aktualności

ubezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku …

Czytaj dalej

zasady covid

Zasady działania placówki opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r. Placówka zostanie otwarta od 11 maja 2020 r. w godz. 7.30 – 16.00 godziny pracy placówki mogą zmienić się w uzasadnionych sytuacjach Procedury zapewnienia …

Czytaj dalej

Zabezpieczony: zdalne nauczanie

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.