Strefa Rodzica

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,
które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję,
nadzieję na pokój w przyszłości”
Maria Montessori

Poradnik szkolny dla rodziców
2017/2018

Misja
Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku. Pamiętamy, iż w myśl słów Marii Montessori „sposób w jaki dzieci się uczą przesądza kim będą”. Przygotowujemy naszych uczniów do radzenia sobie z trudnościami poprzez poszukiwanie ich rozwiązań.
Wizja szkoły
Społeczność naszej szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W bezpiecznym i odpowiednio wyposażonym otoczeniu, przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze uczniowie wspierani są w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Model absolwenta
Uczeń kończący szkołę:
• Jest odpowiedzialny
a) Jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz otoczenie – potrafi przewidzieć konsekwencje postępowań,
b) Dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
c) Wywiązuje się z powierzonych mu zadań
• Jest samodzielny
a) Posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań,
b) Jest odważny i niezależny podczas podejmowania decyzji oraz w działaniu,
c) Posiada motywację do dalszej nauki, jest otwarty na poznawanie siebie i świata,
• Jest kulturalny
a) Darzy szacunkiem drugiego człowieka,
b) Nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
c) Szanuje pracę swoją i innych
• Promuje zdrowy tryb życia
a) Zna i przestrzega właściwe nawyki żywieniowe, zdrowotne i ekologiczne,
b) Szanuje środowisko
c) Uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej
• Akceptuje siebie
a) Zna swoje mocne i słabe strony,
b) Ma poczucie własnej wartości i godności,
c) Wierzy we własne możliwości
• Jest tolerancyjny
a) Potrafi uszanować poglądy innych,
b) Uznaje odmienność religijną, kulturową, narodową, rasową,
c) Szanuje godność innych ludzi
• Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata
• Jest patriotą
a) związany jest z krajem ojczystym i regionem,
b) zna historię i kulturę swojej ojczyzny.

Struktura kadry pedagogicznej:

 

Dyrektor: mgr Katarzyna Szulecka
Klasa 1 – wychowawca: mgr Katarzyna Sołoguba
Klasa 2-3 – wychowawca: mgr Edyta Witko
Nauczyciel wspomagający: mgr Danuta Zakrzewska – Matuszewska
Klasa 4 – wychowawca: mgr Katarzyna Sołoguba
Nauczyciel języka polskiego: mgr Monika Orlicka
Nauczyciel matematyki: mgr Grażyna Maciejewska
Nauczyciel języka niemieckiego: mgr Joanna Rudalska
Nauczyciel przyrody: mgr Dawid Przybysz
Nauczyciel historii: mgr Grzegorz Rudalski
Nauczyciel edukacji muzycznej: mgr Piotr Szkocki
Nauczyciel religii: ksiądz Adam Bocheński
Nauczyciel zajęć komputerowych: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel zajęć technicznych: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel wychowania fizycznego: mgr Żaneta Zachęcka
Pedagog szkolny: mgr Danuta Zakrzewska – Matuszewska
Logopeda: mgr Anna Rzepecka – Skowera,
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Anna Rzepecka – Skowera,
Zajęcia sportowe: Adrian Kronkowski

 

Godziny otwarcia szkoły.

Godziny pracy szkoły: 6.45 – 16.00

Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 8-12

Tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu uczniów na wycieczkę lub na zajęcia poza szkołą budynek może być zamknięty. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.: 662 767 692

Godziny odjazdów/ przyjazdów autokaru:

7.50 – odjazd z ul. Szkolnej w Policach,

8.00 – odjazd z parkingu przed kościołem przy ul. Wyszyńskiego w Policach

15.50 odjazd dzieci z Przęsocina

Ok. 16.00 przyjazd na parking przed kościołem w Policach przy ul. Wyszyńskiego

Ok. 16.10 przyjazd na ul. Szkolną w Policach (przystanek autobusowy)

Prosimy o deklarację – w przypadku jednorazowej zmiany prosimy o kontakt z sekretariatem.

Świetlica w szkole:

6.45 – 8.15 oraz 15.30 – 16.00

Istnieje możliwość skorzystania z opieki w Policach:

 

 

 1. Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2017/2018 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL

w Przęsocinie

04.09.2017. rozpoczęcie roku szkolnego (uroczystość z udziałem rodziców godz. 15.00) – (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 poz. 59)
23.12.2017. – 31.12.2017. – zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie or4anizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
15.01.2018. – 28.01.2018. – ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
29.03. – 03.04.2018. – Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
22.06.2018. Zakończenie roku szkolnego
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
23.06.2018. – 31.08.2018. Ferie letnie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

DNI WOLNE (wynikające z kalendarza)
01.11.2017 (środa) Wszystkich Świętych
01.05.2018. (wtorek)
03.05.2018. (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja
31.05.2018. Boże Ciało
DODATKOWE DNI WOLNE:
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
1) 30.04.2018. (poniedziałek)
2) 02.05.2018. (środa)
3) 04.05.2018. (piątek)
4) 01.06.2018. (piątek)

 

 

 

 

 1. Plan dydaktyczno – wychowawczy
LP WYDARZENIE TERMIN
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

04.09.2017
2 Udział w biegach – Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych

 

Wg harmonogramu
3 Udział w rajdach pieszych organizowanych przez PTTK – współpraca z p. Partyka – Mańke

 

Wg harmonogramu
4 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach – ukazanie możliwości rozwijania zainteresowań i spędzania czasu wolnego

– udział w zajęciach plastycznych,

– promocja planu zajęć MOK –u podczas ferii zimowych

Rok szkolny 2017/2018
5 Współpraca z Biblioteką im. M. Skłodowskiej – Curie

 

Rok szkolny 2017/2018
6 Wyjazd do teatru Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
7 Wyjazd do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
8 Zajęcia otwarte dla rodziców Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
9 Uroczystości i imprezy klasowe:

– spotkanie wigilijne,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Mamy i Taty,

– Bal Karnawałowy

Według kalendarza
10 Projekt edukacyjny „Zamki i dworki” II semestr
11 Wycieczka Wrzesień/październik 2016
12 Pasowanie na pierwszoklasistę Wrzesień 2017
13 Program „Czytajmy razem” Cały rok szkolny
14 „Śpiewnik patriotyczny” Listopad 2017
15 Tradycje andrzejkowe Listopad 2017
16 Kiermasz Bożonarodzeniowy Grudzień 2017
17 Wspólne kolędowanie w kościele Grudzień 2017
18 Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w MOK-u w Policach Styczeń 2018
19 Konkurs recytatorski wierszy Wandy Chotomskiej Luty 2018
20 Konkursy Ogólnopolskie Olimp School II semestr
21 Tradycje wielkanocne – zajęcia otwarte marzec 2018
22 Międzynarodowy Dzień Ziemi Kwiecień 2018
23 Dzień Konstytucji 3 Maja Maj 2018
24
25 Wyjazd na „zieloną szkołę” Maj 2018/ czerwiec 2018
26 Festyn Rodzinny Czerwiec 2018
27
28 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22.06.2018.

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie Dzieci ze szkoły
 • Przybycie Dziecka.
  1. Rodzice sygnalizują swoje przyjście poprzez domofon przed drzwiami wejściowymi. Rodzice towarzyszą dziecku podczas przebierania w szatni i oddają pod opiekę wychowawcy, krótko żegnając dziecko.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela – wychowawcy odpowiadają Rodzice.
  3. Drzwi wejściowe są zamknięte, a ich otwarcie jest możliwe jedynie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki lub automatycznie przez naciśnięcie przycisku domofonu, który dostępny jest jedynie dla pracowników placówki.
  4. Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.15.
 • Obieranie Dziecka.
  1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Pracownicy placówki zastrzegają sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  2. W przypadku, gdy zachodzi obawa, iż osoba odbierająca dziecko nie powinna sprawować opieki (stany emocjonalne, wpływ alkoholu, itp.) nad dzieckiem, dziecko zostanie w szkole do momentu przybycia drugiego opiekuna (zostanie on natychmiast powiadomiony o obawach pracowników).
  3. Dzieci, które ukończyły 7 rok życia mogą samodzielnie wracać po zajęciach – wymaga to jednak podpisania przez Rodziców stosownego oświadczenia. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być odbierane przez osoby, które ukończyły wiek co najmniej 10 lat – również konieczne jest stosowne oświadczenie.

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Zapis ten nie zwalnia oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli z wykazywania troski o bezpieczeństwo dzieci. Na osobach tych ciąży ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad osobą dziecka. Trzeba pamiętać, że zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.

 1. Rodzic odbierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście poprzez naciśnięcie na domofonie „NSP Elan Vital” lub w przypadku braku zgłoszenia nauczyciela – „Sekretariat”. Rodzic czeka na dziecko w szatni.
 2. Nieodebranie Dziecka o ustalonej w umowie godzinie skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce. W przypadku gdy rodzic nie odbierze Dziecka do godz. 16.30 za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka  opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł – w godzinach pracy placówki oraz 30 zł po godzinach pracy placówki.
 3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu, oczekując na przyjazd autobusu oraz w trakcie odbioru Dziecka, od momentu przekazania dziecka.
 1. Wyprawka Dziecka.
  • obuwie zmienne – najlepiej tenisówki, trampki. Crocsy i klapki to nie jest odpowiednie obuwie do szkoły,
  • strój gimnastyczny: koszulka biała na krótki rękaw, spodenki krótkie w kolorze czarnym lub granatowym, skarpetki. Koszulka i spodenki powinny być podpisane lub wyraźnie oznaczone.
 2. Komunikowanie się z Rodzicami.

W celu zachowania dobrej komunikacji z placówką oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.

 • Kontakt z placówką:

Nr telefonu stacjonarnego do sekretariatu: 91 421 56 30

e.mail: sekretariat@urwisek-police.pl

strona internetowa: urwisek-police.pl

 • Zgłaszanie nieobecności Dziecka:

 

Na powiadomienia o nieobecności dziecka czekamy  do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności (z podaniem liczby dni nieobecności). Powiadomienie o nieobecności powinno mieć formę sms pod nr telefonu 662 767 692. Sms powinien zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka oraz dni nieobecności. Sms-y są przechowywane przez okres 1 miesiąca w celu wyeliminowania sytuacji spornych. Sms jest jedynie informacją potrzebną do zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy i posiłków – nie jest usprawiedliwieniem nieobecności.

 • Tablica ogłoszeń.

W szatni znajduje się tablica ogłoszeń, na której umieszczamy bieżące informacje.

 • Wspólny adres e-mailowy:

Informacje organizacyjne są przekazywane Rodzicom w formie e-maila na adres rodzice@urwisek-police.pl.

 1. home.pl
 2. Login: rodzice@urwisek-police.pl

Prosimy nie kasować e-maili, tak by mogli przeczytać informacje wszyscy rodzice.

Harmonogram współpracy z rodzicami

 • Zebrania grupowe.

Zebrania grupowe odbywają się kilka razy w roku i mogą mieć charakter: spotkania informacyjnego, zajęć warsztatowych dla rodziców, zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi, zajęć otwartych.

Terminy zebrań grupowych:

06.09.2016. – zebranie organizacyjne

08.11.2016.

17.01.2017. – podsumowanie 1 semestru

14.03.2017.

06.04.2017.

13.06.2017.

 • Konsultacje z wychowawcą

Konsultacje odbywają się w podanych niżej terminach w godz. 15.30-17.30. Prosimy o wcześniejsze ustalanie dokładnych godzin telefonicznie z sekretariatem.

11.10.2016.

13.12.2016.

07.02.2017.

09.05.2017.

 • Spotkania indywidualne.

Spotkania indywidualne odbywają się z wychowawcami, specjalistami pracującymi z dziećmi, dyrekcją.  Spotkania organizowane są z inicjatywy rodziców lub pracowników. Spotkania powinny być wcześniej zaplanowane.

 1. Zdrowie Dzieci.

 

 1. Do szkoły nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w szkole (temperatura powyżej 37oC, wymioty, biegunka, wysypka lub inne niepokojące objawy) rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego wyleczenia. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 • Choroby przewlekłe.

Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o chorobach przewlekłych, alergiach, napadach padaczkowych (obecnie i w przeszłości), chorobach serca oraz wszelkich przebytych przez Dziecko urazach i operacjach, które mogą mieć wpływ na jego rozwój, zachowanie lub kondycję fizyczną.

 • Choroby zakaźne.

Prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki jeśli lekarz stwierdzi u Dziecka chorobę zakaźną, pasożytniczą lub wszawicę.  Pozwoli nam to na zastosowanie odpowiedniej procedury. Informacje na ten temat będziemy wywieszać na tablicy ogłoszeń lub w bardzo pilnych przypadkach wysyłać do Państwa mailem.

 1. „Zeszyt do korespondencji”

Wszyscy uczniowie wyposażeni są w skoroszyty, w których będą zeszyty do korespondencji. W zeszycie wychowawca zapisuje informacje dla rodziców i odwrotnie – rodzice proszeni są o wpisywanie swoich próśb, informacji, itp. Fakt przeczytania proszę potwierdzić podpisem. Do skoroszytów będą również wkładane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, informacje, itp.

 1. Nieobecności uczniów

Wszystkie nieobecności uczniów usprawiedliwiają rodzice/ prawni opiekunowie w formie pisemnej. Usprawiedliwienie należy włożyć do Zeszytu do korespondencji w ciągu maksymalnie 3 dni od ustania nieobecności ucznia.

Wzór usprawiedliwienia:

 

 1. Przebywanie na świeżym powietrzu.

Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubieranie odpowiednio do pogody.

Należy wyposażyć dzieci w spodnie dresowe (kolor granatowy lub czarny) – spodnie będą wykorzystywane podczas zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

 1. Posiłki

Obiady są dostarczane przez firmę cateringową „Stołówka Maja Ufniarz”, posiadającą wszelkie zezwolenia konieczne do zbiorowego żywienia Dzieci w wieku szkolnym. Dzieci jedzą w ciągu dnia następujące posiłki:

 • śniadanie – komponowane samodzielnie przez Dzieci
 • obiad 2 daniowy,
 • podwieczorek – owoce.

Dokładamy wszelkich starań, aby w jadłospisie nie pojawiały się słodycze i nie podajemy ich Dzieciom. Prosimy, aby Dzieci nie przynosiły do szkoły żadnych słodyczy. Dzieci przez cały dzień mogą napić się wody, a podczas posiłków otrzymują cieplą herbatę, kakao lub kompot.

Dzieci korzystające z wyżywienia w szkole mają zapewnione wszystko łącznie z napojami.

Zwierzęta.

W naszych klasach pojawiają się zwierzęta. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji prosimy o wypełnienie deklaracji dotyczących chorób i alergii. Pozwoli nam to odpowiednio zaplanować dłuższe lub krótsze pobyty zwierząt.

 1. Współuczestniczenie Rodziców w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły. Poniżej proponujemy dziedziny, w których rodzice mogą zaproponować swój udział:

 • Organizacja imprez i uroczystości (pieczenie ciast, obsługa grilla, dekoracja, itp.)
 • Tworzenie pomocy (laminowanie, klejenie, rysowanie, wycinanie itp.)
 • Inne formy (dostarczanie owoców i warzyw do kącika praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, przynoszenie zbędnych, a dla szkoły wartościowych przedmiotów, materiałów do kreatywnego wykorzystania przez Dzieci i personel itp.)

Polisa ubezpieczeniowa w naszej placówce jest wykupiona na okres od 4 lipca bieżącego roku do 3 lipca  kolejnego roku i jest polisą bezimienną na stałą ilość Dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Ubezpieczenie NNW– opłata za ubezpieczenie jest dobrowolna, wynosi 13,50 zł

Ogólne warunki: https://niezbednik.ergohestia.pl/uploads/files/produkty/Bezpieczna%20Szko%C5%82a/OSOW068_NNW_Bezpieczna_Szko%C5%82a_4_06_2012.pdf

Zgłaszanie szkody

www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

W przypadku zdarzenia swoją pomoc oferuje nasz opiekun: Dariusz Wawrzyński tel. 697 624 785

 

Rodzice zainteresowani objęciem dziecka ubezpieczeniem proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Centrum Edukacyjnego „Urwisek” w wysokości 13,50; tytuł wpłaty „imię i nazwisko dziecka – ubezpieczenie”

 1. Wycieczki szkolne

W roku szkolnym planujemy:

– wycieczkę dwudniową w ramach projektu „Dinozaury” –październik,

– 3-5 dniową „zieloną szkołę” – maj/ czerwiec,

– wyjazd do teatru i filharmonii,

– 2-3 wycieczki 1- dniowe.

Regulamin wycieczki szkolnej

organizowanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Elan Vital

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie.
 2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 3. Godnego reprezentowania szkoły podczas całego wyjazdu.
 4.  Kulturalnego odnoszenia się do wszystkich uczestników wycieczki i innych osób.
 5. Stosowania się do wszystkich poleceń opiekuna.
 6. Pozostawienia porządku we wszystkich miejscach  przebywania.
 7.  Przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
 8. Poinformowania opiekuna wycieczki o złym samopoczuciu swoim i innych.
 9. Uczestnik wycieczki może posiadać kieszonkowe , w kwocie nie wyższej niż ustalono z rodzicami.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ze sobą: telefonów komórkowych, tabletów itp.
 11. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 12. Mundurki

W szkole obowiązują mundurki – codzienne i galowe.

Mundurek galowy

Uczniowie klasy pierwszej swój  pierwszy mundurek galowy otrzymują 01.09.2016. – w przypadku potrzeby zakupienia kolejnego (spodnie + kamizelka z logo – chłopcy, sukienka z logo dziewczynki) koszt = 65 zł. W przypadku zmiany ceny przez producenta ceny w ciągu roku szkolnego mogą się zmienić.

Mundurki codzienne

Adres sklepu internetowego: http://mark-mundurki.pl/

Zakup mundurka odbywa się poprzez złożenie indywidualnego zamówienia w sklepie internetowym.

 1. Koszulka polo długi rękaw

– 100% bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły – 45 zł,

 1. Koszulka polo krótki rękaw

– 100 bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły – 35 zł,

 1. Kamizelka 50/50

– kolor navy, logo szkoły – 65 zł

 1. Polar – kolor dark royal, logo szkoły – 65 zł
 1. Sukienka Tenby, kolor navy, logo szkoły – 95 zł
 1. Spodnie chłopięce Pulborough – kolor navy 80 zł
 1. Spodnie dziewczęce Kirby – kolor navy 80 zł
 1. Podsumowanie

Przewodnik ten powstał w celu zapoznania Rodziców i Nauczycieli z procedurami i zasadami obowiązującymi w naszej szkole. Państwa pytania i sugestie dotyczące „Poradnika dla Rodziców” są bardzo mile widziane. Prosimy kierować je bezpośrednio do Dyrektora placówki.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

Podręczniki – Wydawnictwo „Nowa Era” – edukacja wczesnoszkolna + język niemiecki

Dodatkowe podręczniki:

– religia – koszt około 12 zł – prosimy o wpłaty u wychowawców (dokładna suma będzie podana w najbliższych dniach do zeszytu do korespondencji),

– podręcznik do języka angielskiego – koszt 30 zł

W miesiącu wrześniu wszystkie dzieci będą diagnozowane pod kątem logopedycznym – prosimy o pisemne wyrażenie zgody.

Prosimy o uzupełnienie deklaracji odnośnie uczestnictwa w lekcjach religii.

Opłaty:

Opłata wpisowa – 300 zł –płatne przy podpisaniu pierwszej umowy,

Wyprawka plastyczno – techniczna – 200 zł – wszyscy uczniowie,

Ubezpieczenie –  13,50 zł

Czesne – według zapisów w umowach,

Wyżywienie – 10 zł/ dziennie – pełne wyżywienie.

W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

 

Pielęgniarka szkolna

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.

Książeczki OTP

Nasz szkoła bierze udział w rajdach organizowanych przez Klub Turystyczny PTTK „Sami Swoi”, a tym samym w konkursie „Na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę- Przedszkole w Gminie Police”.

Podczas rajdów uczniowie mogą zdobywać odznaki – warunkiem oprócz obecności jest posiadanie Książeczki OTP. Książeczkę zakupić można w Regionalnym Oddziale PTTK w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 10. (koszt około 6-10 zł)

Szkolna liga biegów przełajowych – naliczanie punktów

Przez cały rok szkolny (5 sobotnich biegów) uczniowie gromadzą punkty. Za każdy bieg organizator przyznaje punkty stosownie do zajętego miejsca. Po cyklu wszystkich biegów organizator wybiera 3 najlepsze wyniki i tak powstaje klasyfikacja gminna.

W naszej szkole dodatkowo nagradzamy uczestników za udział w biegach. Oprócz punktów przyznanych przez organizatora za każdą obecność na biegu przyznajemy 20 punktów. W ten sposób powstaje szkolna lista zwycięzców.