Strefa Rodzica

“Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,
które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję,
nadzieję na pokój w przyszłości”
Maria Montessori

 

Poradnik szkolny dla rodziców
2023/2024

Misja
Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku. Pamiętamy, iż w myśl słów Marii Montessori „sposób w jaki dzieci się uczą przesądza kim będą”. Przygotowujemy naszych uczniów do radzenia sobie z trudnościami poprzez poszukiwanie ich rozwiązań.
Wizja szkoły
Społeczność naszej szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W bezpiecznym i odpowiednio wyposażonym otoczeniu, przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze uczniowie wspierani są w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Model absolwenta
Uczeń kończący szkołę:
• Jest odpowiedzialny
a) Jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz otoczenie – potrafi przewidzieć konsekwencje postępowań,
b) Dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
c) Wywiązuje się z powierzonych mu zadań
• Jest samodzielny
a) Posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań,
b) Jest odważny i niezależny podczas podejmowania decyzji oraz w działaniu,
c) Posiada motywację do dalszej nauki, jest otwarty na poznawanie siebie i świata,
• Jest kulturalny
a) Darzy szacunkiem drugiego człowieka,
b) Nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
c) Szanuje pracę swoją i innych
• Promuje zdrowy tryb życia
a) Zna i przestrzega właściwe nawyki żywieniowe, zdrowotne i ekologiczne,
b) Szanuje środowisko
c) Uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej
• Akceptuje siebie
a) Zna swoje mocne i słabe strony,
b) Ma poczucie własnej wartości i godności,
c) Wierzy we własne możliwości
• Jest tolerancyjny
a) Potrafi uszanować poglądy innych,
b) Uznaje odmienność religijną, kulturową, narodową, rasową,
c) Szanuje godność innych ludzi
• Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata
• Jest patriotą
a) związany jest z krajem ojczystym i regionem,
b) zna historię i kulturę swojej ojczyzny.

Struktura kadry pedagogicznej:

Dyrektor: mgr Katarzyna Szulecka
Wicedyrektor: mgr Mariola Dudczak

Klasa 1-3 – wychowawca: Izabela Dauksza, nauczyciel wspomagający mgr Mariola Dudczak
Klasa 4 – 6 – wychowawca: mgr Bogumiła Pawlak, nauczyciel wspomagający: mgr Joanna Ewa Szymczak
Klasa 7 – 8 – wychowawca – mgr Anna Sienkiewicz – Kurpiewska

Nauczyciel języka polskiego: mgr Bogumiła Pawlak, mgr Agnieszka Sikorska – Furman, mgr Aneta Michalska
Nauczyciel matematyki: mgr Barbara Socha, mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel języka niemieckiego: mgr Joanna Rudalska,
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Iwona Kirdzik
Nauczyciel przyrody: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel biologii: mgr Joanna Gałązka
Nauczyciel geografii: mgr Anna Sienkiewicz – Kurpiewska
Nauczyciel historii: mgr Marek Gołdych
Nauczyciel muzyki: mgr Dorota Karandyszowska
Nauczyciel plastyki: mgr Dorota Karandyszowska
Nauczyciel informatyki: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel techniki: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel wychowania fizycznego: mgr Teresa Majewska
Nauczyciel chemii: mgr Joanna Gałązka
Nauczyciel fizyki: mgr Ryszard Pasierb
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: mgr Katarzyna Szulecka
Pedagog szkolny: mgr Joanna Szymczak
Logopeda: mgr Joanna Szymczak
Logopeda: mgr Irena Niedzielska
Pedagog specjalny: mgr Mariola Dudczak
Pedagog specjalny: mgr Joanna Ewa Szymczak
Nauczyciel religii:

Godziny otwarcia szkoły.

Godziny pracy szkoły: 8.00 – 16.30

Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 8.30-12.30

Tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu uczniów na wycieczkę lub na zajęcia poza szkołą budynek może być zamknięty. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.:

662 767 692 – klasy 1-3
510 081 401- klasy 4-8

Godziny odjazdów/ przyjazdów autokaru:

7.45 – odjazd z ul. Kołłątaja w Policach,

7.55 – odjazd z parkingu przed kościołem przy ul. Wyszyńskiego w Policach

15.30 odjazd dzieci z Przęsocina

Ok. 15.45 przyjazd na parking przed kościołem w Policach przy ul. Wyszyńskiego

Ok. 16.00 przyjazd na ul. Kołłątaja w Policach (przystanek autobusowy)

Prosimy o deklarację korzystania z autokaru w roku szkolnym 2022/2023

(dodać link)
– w przypadku jednorazowej zmiany prosimy o kontakt z sekretariatem.

opieka świetlicowa w szkole

7.00 – 8.15 oraz 15.30 – 16.30

 1. Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2023/2024

w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL

w Przęsocinie

04.09.2023 r. rozpoczęcie roku szkolnego – uroczystość z udziałem rodziców – godz. 14.45  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

23.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
15.01.2024 r. – 28.01.2024 r. – ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
28.03. – 02.04.2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
21.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego (uroczystość z udziałem rodziców – godz. 9.00)
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
22.06.2024 r. – 31.08.2024 r. Ferie letnie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

DNI WOLNE (wynikające z kalendarza)
1.11.2023 r. (środa) Wszystkich Świętych
1.01.2024 r. (poniedziałek) Nowy Rok
1.05.2024 r. (środa)
3.05.2024 r. (piątek) Święto Narodowe Trzeciego Maja
30.05.2024 r. Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE:
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 1. 02.11- 03.11.2023
 2. 29.04 – 30.04.2024
 3. 02.05.2024
 4. 14.05 – 16.05.2024
 5. 31.05.2024
 6. Plan dydaktyczno – wychowawczy
LP WYDARZENIE TERMIN
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 r.
2 Udział w biegach – Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych Wg harmonogramu
3 Udział w rajdach pieszych organizowanych przez PTTK Wg harmonogramu
4 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach – ukazanie możliwości rozwijania zainteresowań i spędzania czasu wolnego

– promocja planu zajęć MOK –u podczas ferii zimowych

Rok szkolny 2023/2024
5 Współpraca z Biblioteką im. M. Skłodowskiej – Curie Rok szkolny 2023/2024
6 Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej Rok szkolny 2023/2024
7 Wyjazd do teatru Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
8 Wyjazd do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
9 Zajęcia otwarte dla rodziców Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
10 Uroczystości i imprezy klasowe:

– spotkanie wigilijne,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Mamy i Taty,

– Bal Karnawałowy

Według kalendarza
11 Projekt edukacyjny „Nasza szkoła w Przęsocinie” I semestr
12 Wycieczka integracyjna wrzesień 2023
13 “Integracyjna nocka w szkole” wrzesień 2023
14 Pasowanie na pierwszoklasistę wrzesień 2023
15 II Konferencja Montessori październik 2023
15 “Płomyk pamięci” – porządkowanie zapomnianych grobów październik 2023
16 Narodowe Święto Niepodległości “Urodziny Polski na 103” listopad 2022
17 Konkurs plastyczny listopad 2022
18 Konkurs czytania ze zrozumieniem listopad 2021
19 Warsztaty Świąteczne oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy Grudzień 2022
20 Szkolny konkurs szopek betlejemskich Grudzień 2023
21 Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w MOK-u w Policach Styczeń 2024
22 Konkursy:
– Galileo
– Świetlik
marzec 2024
23 Dzień Kobiet z … Marzec 2024
24 Dzień Wiosny – rajd, konkurs fotograficzny Marzec 2023
25 Konkurs “Pisanki, kraszanki, jajka malowane” Kwiecień 2022
26 Międzynarodowy Dzień Ziemi Kwiecień 2023
27 “Mój zawód, moja pasja” – Konferencja Kwiecień 2023
28 Udział w Urwiskowym Przeglądzie Piosenek Kwiecień 2022
29 Dzień Konstytucji 3 Maja Maj 2023
30  Wyjazd na „zieloną szkołę”  Maj 2023/ czerwiec 2024
31 Konkurs “Jestem Mistrzem Ortografii” Czerwiec 2024
32  Festyn Rodzinny  Czerwiec 2023
33 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23.06.2023.

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie Dzieci ze szkoły
 • Przybycie Dziecka.
  1. Rodzice sygnalizują swoje przyjście poprzez domofon przed drzwiami wejściowymi.
  2. Drzwi wejściowe są zamknięte, a ich otwarcie jest możliwe jedynie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki lub automatycznie przez naciśnięcie przycisku domofonu, który dostępny jest jedynie dla pracowników placówki.
  3. Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.15.
 • Obieranie Dziecka.
  1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Pracownicy placówki zastrzegają sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  2. W przypadku, gdy zachodzi obawa, iż osoba odbierająca dziecko nie powinna sprawować opieki (stany emocjonalne, wpływ alkoholu, itp.) nad dzieckiem, dziecko zostanie w szkole do momentu przybycia drugiego opiekuna (zostanie on natychmiast powiadomiony o obawach pracowników).
  3. Dzieci, które ukończyły 7 rok życia mogą samodzielnie wracać po zajęciach – wymaga to jednak podpisania przez Rodziców stosownego oświadczenia. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być odbierane przez osoby, które ukończyły wiek co najmniej 10 lat – również konieczne jest stosowne oświadczenie.

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Zapis ten nie zwalnia oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli z wykazywania troski o bezpieczeństwo dzieci. Na osobach tych ciąży ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad osobą dziecka. Trzeba pamiętać, że zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.

 1. Rodzic odbierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście poprzez naciśnięcie na domofonie „NSP Elan Vital” lub w przypadku braku zgłoszenia nauczyciela – „Sekretariat”. Rodzic czeka na dziecko w szatni.
 2. W przypadku gdy rodzic nie odbierze Dziecka do godz. 16.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka  opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 30 zł.
 3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu, oczekując na przyjazd autobusu oraz w trakcie odbioru Dziecka, od momentu przekazania dziecka.
 1. Wyprawka Dziecka.
  • obuwie zmienne – najlepiej tenisówki, trampki. Crocsy i klapki to nie jest odpowiednie obuwie do szkoły,
  • strój gimnastyczny: koszulka biała na krótki rękaw, spodenki krótkie w kolorze czarnym lub granatowym, skarpetki. Koszulka i spodenki powinny być podpisane lub wyraźnie oznaczone. W miesiącach zimowych strój gimnastyczny – dres.
 2. Komunikowanie się z Rodzicami.

W celu zachowania dobrej komunikacji z placówką oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.

 • Kontakt z placówką:

Nr telefonu stacjonarnego do sekretariatu: 91 421 56 30

e-mail: sekretariat@urwisek-police.pl

strona internetowa: urwisek-police.pl

 • Zgłaszanie nieobecności Dziecka:

Na powiadomienia o nieobecności dziecka czekamy  do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności (z podaniem liczby dni nieobecności). Powiadomienie o nieobecności powinno mieć formę sms pod nr telefonu :
klasy 1-3 – 662 767 692.
klasy 4-8 – 510 081 401
Sms powinien zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka oraz dni nieobecności. Sms-y są przechowywane przez okres 1 miesiąca w celu wyeliminowania sytuacji spornych. Sms jest jedynie informacją potrzebną do zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy – nie jest usprawiedliwieniem nieobecności.

Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez dziennik elektroniczny

 • Dziennik elektroniczny

Harmonogram współpracy z rodzicami

 

 • Zebrania grupowe.

Zebrania grupowe odbywają się kilka razy w roku i mogą mieć charakter: spotkania informacyjnego, zajęć warsztatowych dla rodziców, zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi, zajęć otwartych.

Terminy zebrań grupowych:

13.09.2023 godz. 16.00 – zebranie organizacyjne w klasach 1-3
13,09.2023 godz. 17.00– zebranie organizacyjne w klasach 4-8

Terminy wydarzeń z udziałem rodziców:

27.11.2019 – I Konferencja Mostessori

18.12.2019 – Kiermasz Świąteczny, Warsztaty Bożonarodzeniowe

11.03.2020. – I Konferencja Rodziców

22.06.2022. Podsumowanie roku szkolnego – prezentacje.

24.06.2022. – godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

 • Spotkania z rodzicami, których dzieci otrzymują na terenie placówki pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

26.09. – 30.09.2019.

Prosimy o wcześniejsze ustalanie dokładnych godzin telefonicznie z sekretariatem.

 • Konsultacje z wychowawcą/ nauczycielami

Konsultacje odbywają się w podanych niżej terminach w godz. 15.30-17.00. Prosimy o wcześniejsze ustalanie dokładnych godzin telefonicznie z sekretariatem.

11.10.2023
15.11.2023
06.12.2023
07.02.2024
13.03.2024
10.04.2024
15.05.2024

 • Spotkania indywidualne.

Spotkania indywidualne odbywają się z wychowawcami, specjalistami pracującymi z dziećmi, dyrekcją.  Spotkania organizowane są z inicjatywy rodziców lub pracowników. Spotkania powinny być wcześniej zaplanowane.

 1. Zdrowie Dzieci. Do szkoły nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w szkole (temperatura powyżej 37oC, wymioty, biegunka, wysypka lub inne niepokojące objawy) rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego wyleczenia. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 • Choroby przewlekłe.

Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o chorobach przewlekłych, alergiach, napadach padaczkowych (obecnie i w przeszłości), chorobach serca oraz wszelkich przebytych przez Dziecko urazach i operacjach, które mogą mieć wpływ na jego rozwój, zachowanie lub kondycję fizyczną.

 • Choroby zakaźne.

Prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki jeśli lekarz stwierdzi u Dziecka chorobę zakaźną, pasożytniczą lub wszawicę.  Pozwoli nam to na zastosowanie odpowiedniej procedury. Informacje na ten temat będziemy wywieszać na tablicy ogłoszeń lub w bardzo pilnych przypadkach wysyłać do Państwa mailem.

 1. „Zeszyt do korespondencji”

Wszyscy uczniowie wyposażeni są w skoroszyty, w których będą zeszyty do korespondencji. W zeszycie wychowawca zapisuje informacje dla rodziców i odwrotnie – rodzice proszeni są o wpisywanie swoich próśb, informacji, itp. Fakt przeczytania proszę potwierdzić podpisem. Do skoroszytów będą również wkładane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, informacje, itp.

 1. Nieobecności uczniów

Wszystkie nieobecności uczniów usprawiedliwiają rodzice/ prawni opiekunowie w formie e- usprawiedliwienia w ciągu maksymalnie 3 dni od ustania nieobecności ucznia.

 1. Przebywanie na świeżym powietrzu.

Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubieranie odpowiednio do pogody.

Należy wyposażyć dzieci w spodnie dresowe (kolor granatowy lub czarny) – spodnie będą wykorzystywane podczas zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

 1. Posiłki

Obiady są dostarczane przez firmę cateringową, posiadającą wszelkie zezwolenia konieczne do zbiorowego żywienia Dzieci w wieku szkolnym. Dzieci jedzą w ciągu dnia następujące posiłki:

  • obiad 2 daniowy,

Zwierzęta.

W naszych klasach pojawiają się zwierzęta. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji prosimy o wypełnienie deklaracji dotyczących chorób i alergii. Pozwoli nam to odpowiednio zaplanować dłuższe lub krótsze pobyty zwierząt.

   1. Współuczestniczenie Rodziców w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły. Poniżej proponujemy dziedziny, w których rodzice mogą zaproponować swój udział:

   • Organizacja imprez i uroczystości (pieczenie ciast, obsługa grilla, dekoracja, itp.)
   • Tworzenie pomocy (laminowanie, klejenie, rysowanie, wycinanie itp.)
   • Inne formy (dostarczanie owoców i warzyw do kącika praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, przynoszenie zbędnych, a dla szkoły wartościowych przedmiotów, materiałów do kreatywnego wykorzystania przez Dzieci i personel itp.)

13. Ubezpieczenie

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez
Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2. Śmierć w wyniku sepsy, wirusa SARS – CoV-2
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego
uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (nie dotyczy szkół Mistrzostwa
sportowego)
Zakres ubezpieczenia
» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
» Forma ubezpieczenia: bezimienna
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi,
przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą z wyłączeniem Iranu, obwodów: Ługańskim, Donieckim, Charkowskim, Kijowskim oraz Autonomicznej Republice Krymu., Abchazji i Południowej Osteii oraz państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny (w tym w Rosji, Białorusi i Ukrainie).  Ubezpieczamy dzieci,
uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia
i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Wyłączenia Odpowiedzialności
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku :
1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed
tym dniem
2. Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia  Biznes & Podróż z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod PAT/OW071/2108)

Zakres podstawowy, składka podstawowa 30 zł
Suma Ubezpieczenia 10 000 zł
system świadczeń proporcjonalnych

Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)
Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia
Całkowity ( 100% ) trwały uszczerbek  na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 100% sumy ubezpieczenia
Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
» poparzenie
» odmrożenie
» złamanie
» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
» zranienie, szarpanie, rany cięte
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» następstwa zawału mięśnia sercowego
» następstwa udaru mózgu
% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

 

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku100% sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na terenie RP (min 22 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego na terenie RP (min 7 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia
koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy ubezpieczenia
koszty odbudowy zębów stałych max 500 zł za każdy ząb stały
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń
wg załączonych rachunków
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych

Przedstawiciel ustawowy – osoba, której umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wynika z przepisów prawa

1000 zł
Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenie boreliozy. Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli do ukąszenia oraz zdiagnozowania choroby dojdzie w okresie ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną. 300 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne: Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną.

50 zł

Stawka za ubezpieczenie (do zapłaty Ergo Hestii) nie mniej niż: 0,30% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.

Opcja/ klauzula Zakres rozszerzony (świadczenia dodatkowe) wysokość świadczenia składka
Opcja 1 (20%)

 

Opcja 2 (30%)

Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW z tytułu:

– badania i zabiegi ambulatoryjne
– pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji
– nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
– w tym zwrot kosztów rehabilitacji z limitem do 800 zł. Koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wypadku, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium RP.Ważne: Brak udziału własnego
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków

 do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

 

do wysokości 30% sumy ubezpieczenia

 2 zł

 

 

3 zł

 Opcja 3 Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
– płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni (min. pobyt w szpitalu 24h)
45 zł/ dzień 3 zł
 Opcja 4 Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
– płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 24 h) z zastrzeżeniem par. 20 pkt. 3) OWU Biznes & Podróż
  3 zł
 Opcja 5  Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (padaczka, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utratę kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, wrodzonej wady serca) 1000 zł  2 zł
Opcja 6: Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega podwyższeniu o 50%.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia. W przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, jeśli jest kontynuacja Ubezpieczenia w EH, to uznaje się, że okres ubezpieczenia jest zachowany.

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:
Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i
zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Biznes & Podróż, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r., w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich
Ubezpieczonych.

Zgłaszanie szkody

www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

W przypadku zdarzenia swoją pomoc oferuje nasz opiekun: Dariusz Wawrzyński tel. 697 624 785

   1. Wycieczki szkolne

W roku szkolnym planujemy:

– wycieczkę jedno – dwudniową  –wrzesień/ październik,

– 3-5 dniową „zieloną szkołę” – maj/ czerwiec,

– wyjazd do teatru i filharmonii,

– 2-3 wycieczki 1- dniowe.

Regulamin wycieczki szkolnej

organizowanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Elan Vital

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

   1. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie.
   2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
   3. Godnego reprezentowania szkoły podczas całego wyjazdu.
   4.  Kulturalnego odnoszenia się do wszystkich uczestników wycieczki i innych osób.
   5. Stosowania się do wszystkich poleceń opiekuna.
   6. Pozostawienia porządku we wszystkich miejscach  przebywania.
   7.  Przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
   8. Poinformowania opiekuna wycieczki o złym samopoczuciu swoim i innych.
   9. Uczestnik wycieczki może posiadać kieszonkowe , w kwocie nie wyższej niż ustalono z rodzicami.
   10. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ze sobą: telefonów komórkowych, tabletów itp.
   11. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia
  • Mundurki

W szkole obowiązują mundurki – codzienne i galowe.

Mundurek galowy

Uczniowie klasy pierwszej swój  pierwszy mundurek galowy otrzymują 02.09.2019. – w przypadku potrzeby zakupienia kolejnego (spodnie + kamizelka z logo – chłopcy, sukienka z logo dziewczynki) koszt = 65 zł. W przypadku zmiany ceny przez producenta ceny w ciągu roku szkolnego mogą się zmienić.

Mundurki codzienne

Adres sklepu internetowego: http://mark-mundurki.pl/

Zakup mundurka odbywa się poprzez złożenie indywidualnego zamówienia w sklepie internetowym.

   1. Koszulka polo długi rękaw

– 100% bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły

   1. Koszulka polo krótki rękaw

– 100 bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły

   1. Kamizelka 50/50

– kolor navy, logo szkoły

   1. Polar – kolor dark royal, logo szkoły
   1. Sukienka Tenby, kolor navy, logo szkoły –
   1. Spodnie chłopięce Pulborough – kolor navy
   1. Spodnie dziewczęce Kirby – kolor navy
   1. Podsumowanie

Przewodnik ten powstał w celu zapoznania Rodziców i Nauczycieli z procedurami i zasadami obowiązującymi w naszej szkole. Państwa pytania i sugestie dotyczące „Poradnika dla Rodziców” są bardzo mile widziane. Prosimy kierować je bezpośrednio do Dyrektora placówki.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

Podręczniki – Wydawnictwo „Nowa Era” – edukacja wczesnoszkolna + język niemiecki/język angielski

Dodatkowe podręczniki:

– religia – koszt:

klasy 1-4 – 10  zł, klasa 5 – 20 zł – prosimy o wpłaty u wychowawców ,

– podręcznik do języka angielskiego – koszt … zł

Prosimy o uzupełnienie deklaracji odnośnie uczestnictwa w lekcjach religii.

Opłaty:

Informacje o opłatach przesyłane są przez dziennik elektroniczny.

Opłata wpisowa – 500 zł –płatne przy podpisaniu pierwszej umowy,

Wyprawka plastyczno – techniczna – 300 zł – wszyscy uczniowie,

Ubezpieczenie –  30 zł (podstawowa opłata)
Termin wpłaty: 30.09.2023
Wpłaty należy dokonać na konto Centrum Edukacyjne “Urwisek”
Nr konta: 80 1950 0001 2006 2862 0127 0001
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Dziecka – ubezpieczenie

Czesne – według zapisów w umowach,

W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Pielęgniarka szkolna

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.

Szkolna liga biegów przełajowych – naliczanie punktów

Przez cały rok szkolny (5 sobotnich biegów) uczniowie gromadzą punkty. Za każdy bieg organizator przyznaje punkty stosownie do zajętego miejsca. Po cyklu wszystkich biegów organizator wybiera 3 najlepsze wyniki i tak powstaje klasyfikacja gminna.

W naszej szkole dodatkowo nagradzamy uczestników za udział w biegach. Oprócz punktów przyznanych przez organizatora za każdą obecność na biegu przyznajemy 20 punktów. W ten sposób powstaje szkolna lista zwycięzców.

 

“Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,
które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję,
nadzieję na pokój w przyszłości”
Maria Montessori

 

Poradnik szkolny dla rodziców
2024/2025

Misja
Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku. Pamiętamy, iż w myśl słów Marii Montessori „sposób w jaki dzieci się uczą przesądza kim będą”. Przygotowujemy naszych uczniów do radzenia sobie z trudnościami poprzez poszukiwanie ich rozwiązań.
Wizja szkoły
Społeczność naszej szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W bezpiecznym i odpowiednio wyposażonym otoczeniu, przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze uczniowie wspierani są w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Model absolwenta
Uczeń kończący szkołę:
• Jest odpowiedzialny
a) Jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz otoczenie – potrafi przewidzieć konsekwencje postępowań,
b) Dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
c) Wywiązuje się z powierzonych mu zadań
• Jest samodzielny
a) Posiada umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań,
b) Jest odważny i niezależny podczas podejmowania decyzji oraz w działaniu,
c) Posiada motywację do dalszej nauki, jest otwarty na poznawanie siebie i świata,
• Jest kulturalny
a) Darzy szacunkiem drugiego człowieka,
b) Nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
c) Szanuje pracę swoją i innych
• Promuje zdrowy tryb życia
a) Zna i przestrzega właściwe nawyki żywieniowe, zdrowotne i ekologiczne,
b) Szanuje środowisko
c) Uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej
• Akceptuje siebie
a) Zna swoje mocne i słabe strony,
b) Ma poczucie własnej wartości i godności,
c) Wierzy we własne możliwości
• Jest tolerancyjny
a) Potrafi uszanować poglądy innych,
b) Uznaje odmienność religijną, kulturową, narodową, rasową,
c) Szanuje godność innych ludzi
• Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata
• Jest patriotą
a) związany jest z krajem ojczystym i regionem,
b) zna historię i kulturę swojej ojczyzny.

Struktura kadry pedagogicznej:

Dyrektor: mgr Katarzyna Szulecka
Wicedyrektor: mgr Mariola Dudczak

Klasa 0-1 – wychowawca: …, nauczyciel wspomagający …
Klasa 2-3 – wychowawca: Izabela Dauksza, nauczyciel wspomagający mgr Mariola Dudczak
Klasa 4 – 6 – wychowawca: mgr Bogumiła Pawlak, nauczyciel wspomagający: mgr Joanna Ewa Szymczak
Klasa 7 – 8 – wychowawca – mgr Anna Sienkiewicz – Kurpiewska, nauczyciel wspomagający

Nauczyciel języka polskiego: mgr Bogumiła Pawlak, mgr Agnieszka Sikorska – Furman, mgr Aneta Michalska
Nauczyciel matematyki: mgr Barbara Socha, mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel języka niemieckiego: mgr Joanna Rudalska
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Iwona Kirdzik
Nauczyciel przyrody: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel biologii: mgr Joanna Gałązka
Nauczyciel geografii: mgr Anna Sienkiewicz – Kurpiewska
Nauczyciel historii: mgr Marek Gołdych
Nauczyciel muzyki: mgr Dorota Karandyszowska
Nauczyciel plastyki: mgr Dorota Karandyszowska
Nauczyciel informatyki: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel techniki: mgr Katarzyna Szulecka
Nauczyciel wychowania fizycznego: mgr Teresa Majewska
Nauczyciel chemii: mgr Joanna Gałązka
Nauczyciel fizyki: mgr Ryszard Pasierb
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa: mgr Katarzyna Szulecka
Pedagog szkolny: mgr Joanna Szymczak
Logopeda: mgr Joanna Szymczak
Logopeda: mgr Irena Niedzielska
Pedagog specjalny: mgr Mariola Dudczak
Pedagog specjalny: mgr Joanna Ewa Szymczak
Nauczyciel religii:

Godziny otwarcia szkoły.

Godziny pracy szkoły: 8.00 – 16.30

Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 8.30-12.30

Tel. 91 421 56 30

Podczas wyjazdu uczniów na wycieczkę lub na zajęcia poza szkołą budynek może być zamknięty. W tych przypadkach dzieci należy przyprowadzać i odbierać we wskazanych w danym przypadku godzinach, a w pilnych sprawach kontaktować się pod nr tel.:

662 767 692 – klasy 1-3
510 081 401- klasy 4-8

Godziny odjazdów/ przyjazdów autokaru:

7.45 – odjazd z ul. Kołłątaja w Policach,

7.55 – odjazd z parkingu przed kościołem przy ul. Wyszyńskiego w Policach

15.30 odjazd dzieci z Przęsocina

Ok. 15.45 przyjazd na parking przed kościołem w Policach przy ul. Wyszyńskiego

Ok. 16.00 przyjazd na ul. Kołłątaja w Policach (przystanek autobusowy)

Prosimy o deklarację korzystania z autokaru w roku szkolnym 2022/2023

(dodać link)
– w przypadku jednorazowej zmiany prosimy o kontakt z sekretariatem.

opieka świetlicowa w szkole

7.00 – 8.15 oraz 15.30 – 16.30

 1. Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2024/2025

w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL

w Przęsocinie

02.09.2024 r. rozpoczęcie roku szkolnego – (uroczystość z udziałem rodziców – godz. 14.45 – do potwierdzenia) (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

23.12.2024 r. – 31.12.2024 r. – zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
03.02.2025 r. – 16.02.2025 r. – ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
17.04. – 22.04.2025 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
???20.06.2025 r.  – piątek po Bożym Ciele – Zakończenie roku szkolnego (uroczystość z udziałem rodziców – godz. 9.00 – do potwierdzenia)
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).
21.06.2025 r. – 31.08.2025 r. Ferie letnie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

DNI WOLNE (wynikające z kalendarza)
1.11.2024 r. (piątek) Wszystkich Świętych
11.11.2024 r. (poniedziałek)
1.01.2025 r. (środa) Nowy Rok
1.05.2025 r. (czwartek)
19.06.2025 r. Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE:
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 1. 02.01- 03.01.2025
 2. 02.05.2025
 3. .2025 – 3 dni egzamin ósmoklasisty

 

 1. Plan dydaktyczno – wychowawczy
LP WYDARZENIE TERMIN
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025 02.09.2024 r.
2 Udział w biegach – Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych Wg harmonogramu
3 Udział w rajdach pieszych organizowanych przez PTTK Wg harmonogramu
4 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach – ukazanie możliwości rozwijania zainteresowań i spędzania czasu wolnego

– promocja planu zajęć MOK –u podczas ferii zimowych

Rok szkolny 2024/2025
5 Współpraca z Biblioteką im. M. Skłodowskiej – Curie Rok szkolny 2024/2025
6 Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej Rok szkolny 2024/2025
7 Wyjazd do teatru Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
8 Wyjazd do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
9 Zajęcia otwarte dla rodziców Przynajmniej 1 x w roku szkolnym
10 Uroczystości i imprezy klasowe:

– spotkanie wigilijne,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Mamy i Taty,

– Bal Karnawałowy

Według kalendarza
11 Wycieczka integracyjna wrzesień 2024
13 “Integracyjna nocka w szkole” wrzesień 2024
14 Pasowanie na pierwszoklasistę wrzesień 2024
15 III Konferencja Montessori
15 “Płomyk pamięci” – porządkowanie zapomnianych grobów październik 2024
19 Warsztaty Świąteczne oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy Grudzień 2025
20 Szkolny konkurs szopek betlejemskich Grudzień 2025
21 Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w MOK-u w Policach ???
22 Konkursy:
– Galileo
– Świetlik
marzec 2024
23 Dzień Kobiet z … Marzec 2025
26 Międzynarodowy Dzień Ziemi Kwiecień 2025
27 “Mój zawód, moja pasja” – projekt
29 Dzień Konstytucji 3 Maja Maj 2025
30  Wyjazd na „zieloną szkołę”  Maj 2025/ czerwiec 2025
32  Festyn Rodzinny  Czerwiec 2025
33 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2024/2025 ???

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie Dzieci ze szkoły
 • Przybycie Dziecka.
  1. Rodzice sygnalizują swoje przyjście poprzez domofon przed drzwiami wejściowymi.
  2. Drzwi wejściowe są zamknięte, a ich otwarcie jest możliwe jedynie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki lub automatycznie przez naciśnięcie przycisku domofonu, który dostępny jest jedynie dla pracowników placówki.
  3. Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.15.
 • Obieranie Dziecka.
  1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Pracownicy placówki zastrzegają sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  2. W przypadku, gdy zachodzi obawa, iż osoba odbierająca dziecko nie powinna sprawować opieki (stany emocjonalne, wpływ alkoholu, itp.) nad dzieckiem, dziecko zostanie w szkole do momentu przybycia drugiego opiekuna (zostanie on natychmiast powiadomiony o obawach pracowników).
  3. Dzieci, które ukończyły 7 rok życia mogą samodzielnie wracać po zajęciach – wymaga to jednak podpisania przez Rodziców stosownego oświadczenia. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą być odbierane przez osoby, które ukończyły wiek co najmniej 10 lat – również konieczne jest stosowne oświadczenie.

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Zapis ten nie zwalnia oczywiście rodziców, opiekunów i nauczycieli z wykazywania troski o bezpieczeństwo dzieci. Na osobach tych ciąży ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad osobą dziecka. Trzeba pamiętać, że zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.

 1. Rodzic odbierający dziecko sygnalizuje swoje przyjście poprzez naciśnięcie na domofonie „NSP Elan Vital” lub w przypadku braku zgłoszenia nauczyciela – „Sekretariat”. Rodzic czeka na dziecko w szatni.
 2. W przypadku gdy rodzic nie odbierze Dziecka do godz. 16.00 za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. W przypadku, gdy placówka zostanie wcześniej (minimum na 3 godz. wcześniej) powiadomiona o konieczności dłuższego pobytu Dziecka  opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 30 zł.
 3. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu, oczekując na przyjazd autobusu oraz w trakcie odbioru Dziecka, od momentu przekazania dziecka.
 1. Wyprawka Dziecka.
  • obuwie zmienne – najlepiej tenisówki, trampki. Crocsy i klapki to nie jest odpowiednie obuwie do szkoły,
  • strój gimnastyczny: koszulka biała na krótki rękaw, spodenki krótkie w kolorze czarnym lub granatowym, skarpetki. Koszulka i spodenki powinny być podpisane lub wyraźnie oznaczone. W miesiącach zimowych strój gimnastyczny – dres.
 2. Komunikowanie się z Rodzicami.

W celu zachowania dobrej komunikacji z placówką oraz zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka, Rodzic jest zobowiązany do uaktualniania danych teleadresowych podanych w Karcie zgłoszeniowej.

 • Kontakt z placówką:

Nr telefonu stacjonarnego do sekretariatu: 91 421 56 30

e-mail: sekretariat@urwisek-police.pl

strona internetowa: urwisek-police.pl

 • Zgłaszanie nieobecności Dziecka:

Na powiadomienia o nieobecności dziecka czekamy  do godziny 7.30 pierwszego dnia nieobecności (z podaniem liczby dni nieobecności). Powiadomienie o nieobecności powinno mieć formę sms pod nr telefonu :
klasy 1-3 – 662 767 692.
klasy 4-8 – 510 081 401
Sms powinien zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka oraz dni nieobecności. Sms-y są przechowywane przez okres 1 miesiąca w celu wyeliminowania sytuacji spornych. Sms jest jedynie informacją potrzebną do zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy – nie jest usprawiedliwieniem nieobecności.

Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez dziennik elektroniczny

 • Dziennik elektroniczny

Harmonogram współpracy z rodzicami

 

 • Zebrania grupowe.

Zebrania grupowe odbywają się kilka razy w roku i mogą mieć charakter: spotkania informacyjnego, zajęć warsztatowych dla rodziców, zajęć warsztatowych dla rodziców z dziećmi, zajęć otwartych.

Terminy zebrań grupowych:

ok. 10.09.2024 godz. 16.00 – zebranie organizacyjne w klasach 1-3
ok. 10,09.2024 godz. 17.00– zebranie organizacyjne w klasach 4-8

Terminy wydarzeń z udziałem rodziców:

27.11.2019 – I Konferencja Mostessori

18.12.2019 – Kiermasz Świąteczny, Warsztaty Bożonarodzeniowe

11.03.2020. – I Konferencja Rodziców

22.06.2022. Podsumowanie roku szkolnego – prezentacje.

24.06.2022. – godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

 • Spotkania z rodzicami, których dzieci otrzymują na terenie placówki pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

26.09. – 30.09.2019.

Prosimy o wcześniejsze ustalanie dokładnych godzin telefonicznie z sekretariatem.

 • Konsultacje z wychowawcą/ nauczycielami

Konsultacje odbywają się w podanych niżej terminach w godz. 15.30-17.00. Prosimy o wcześniejsze ustalanie dokładnych godzin telefonicznie z sekretariatem.

11.10.2023
15.11.2023
06.12.2023
07.02.2024
13.03.2024
10.04.2024
15.05.2024

 • Spotkania indywidualne.

Spotkania indywidualne odbywają się z wychowawcami, specjalistami pracującymi z dziećmi, dyrekcją.  Spotkania organizowane są z inicjatywy rodziców lub pracowników. Spotkania powinny być wcześniej zaplanowane.

 1. Zdrowie Dzieci. Do szkoły nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w szkole (temperatura powyżej 37oC, wymioty, biegunka, wysypka lub inne niepokojące objawy) rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego wyleczenia. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
 • Choroby przewlekłe.

Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o chorobach przewlekłych, alergiach, napadach padaczkowych (obecnie i w przeszłości), chorobach serca oraz wszelkich przebytych przez Dziecko urazach i operacjach, które mogą mieć wpływ na jego rozwój, zachowanie lub kondycję fizyczną.

 • Choroby zakaźne.

Prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki jeśli lekarz stwierdzi u Dziecka chorobę zakaźną, pasożytniczą lub wszawicę.  Pozwoli nam to na zastosowanie odpowiedniej procedury. Informacje na ten temat będziemy wywieszać na tablicy ogłoszeń lub w bardzo pilnych przypadkach wysyłać do Państwa mailem.

 1. „Zeszyt do korespondencji”

Wszyscy uczniowie wyposażeni są w skoroszyty, w których będą zeszyty do korespondencji. W zeszycie wychowawca zapisuje informacje dla rodziców i odwrotnie – rodzice proszeni są o wpisywanie swoich próśb, informacji, itp. Fakt przeczytania proszę potwierdzić podpisem. Do skoroszytów będą również wkładane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, informacje, itp.

 1. Nieobecności uczniów

Wszystkie nieobecności uczniów usprawiedliwiają rodzice/ prawni opiekunowie w formie e- usprawiedliwienia w ciągu maksymalnie 3 dni od ustania nieobecności ucznia.

Uczeń uzupełnia wiadomości i umiejętności związane z nieobecnością.

 1. Przebywanie na świeżym powietrzu.

Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci codziennie wychodziły na świeże powietrze. Tylko bardzo niesprzyjająca pogoda powoduje rezygnację z wyjścia. Prosimy, aby Dzieci były ubieranie odpowiednio do pogody.

Należy wyposażyć dzieci w spodnie dresowe (kolor granatowy lub czarny) – spodnie będą wykorzystywane podczas zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

 1. Posiłki

Obiady są dostarczane przez firmę cateringową, posiadającą wszelkie zezwolenia konieczne do zbiorowego żywienia Dzieci w wieku szkolnym. Dzieci jedzą w ciągu dnia następujące posiłki:

  • obiad 2 daniowy – zgodnie z indywidualnymi zamówieniami

Zwierzęta.

W naszych klasach pojawiają się zwierzęta. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji prosimy o wypełnienie deklaracji dotyczących chorób i alergii. Pozwoli nam to odpowiednio zaplanować dłuższe lub krótsze pobyty zwierząt.

   1. Współuczestniczenie Rodziców w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły. Poniżej proponujemy dziedziny, w których rodzice mogą zaproponować swój udział:

   • Organizacja imprez i uroczystości (pieczenie ciast, obsługa grilla, dekoracja, itp.)
   • Tworzenie pomocy (laminowanie, klejenie, rysowanie, wycinanie itp.)
   • Inne formy (dostarczanie owoców i warzyw do kącika praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, przynoszenie zbędnych, a dla szkoły wartościowych przedmiotów, materiałów do kreatywnego wykorzystania przez Dzieci i personel itp.)

13. Ubezpieczenie (aktualizacja nastąpi w VIII.2024)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez
Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2. Śmierć w wyniku sepsy, wirusa SARS – CoV-2
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego
uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (nie dotyczy szkół Mistrzostwa
sportowego)
Zakres ubezpieczenia
» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
» Forma ubezpieczenia: bezimienna
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi,
przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą z wyłączeniem Iranu, obwodów: Ługańskim, Donieckim, Charkowskim, Kijowskim oraz Autonomicznej Republice Krymu., Abchazji i Południowej Osteii oraz państwach lub obszarach objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny (w tym w Rosji, Białorusi i Ukrainie).  Ubezpieczamy dzieci,
uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia
i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Wyłączenia Odpowiedzialności
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku :
1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed
tym dniem
2. Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia  Biznes & Podróż z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod PAT/OW071/2108)

Zakres podstawowy, składka podstawowa 30 zł
Suma Ubezpieczenia 10 000 zł
system świadczeń proporcjonalnych

Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)
Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia
Całkowity ( 100% ) trwały uszczerbek  na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 100% sumy ubezpieczenia
Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
» poparzenie
» odmrożenie
» złamanie
» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
» zranienie, szarpanie, rany cięte
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» następstwa zawału mięśnia sercowego
» następstwa udaru mózgu
% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

 

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim
Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku100% sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na terenie RP (min 22 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego na terenie RP (min 7 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia
koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy ubezpieczenia
koszty odbudowy zębów stałych max 500 zł za każdy ząb stały
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń
wg załączonych rachunków
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych

Przedstawiciel ustawowy – osoba, której umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wynika z przepisów prawa

1000 zł
Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i stwierdzenie boreliozy. Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli do ukąszenia oraz zdiagnozowania choroby dojdzie w okresie ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną. 300 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne: Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną.

50 zł

Stawka za ubezpieczenie (do zapłaty Ergo Hestii) nie mniej niż: 0,30% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.

Opcja/ klauzula Zakres rozszerzony (świadczenia dodatkowe) wysokość świadczenia składka
Opcja 1 (20%)

 

Opcja 2 (30%)

Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW z tytułu:

– badania i zabiegi ambulatoryjne
– pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji
– nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
– w tym zwrot kosztów rehabilitacji z limitem do 800 zł. Koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wypadku, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione na terytorium RP.Ważne: Brak udziału własnego
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków

 do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

 

do wysokości 30% sumy ubezpieczenia

 2 zł

 

 

3 zł

 Opcja 3 Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
– płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni (min. pobyt w szpitalu 24h)
45 zł/ dzień 3 zł
 Opcja 4 Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
– płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 24 h) z zastrzeżeniem par. 20 pkt. 3) OWU Biznes & Podróż
  3 zł
 Opcja 5  Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (padaczka, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utratę kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, wrodzonej wady serca) 1000 zł  2 zł
Opcja 6: Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega podwyższeniu o 50%.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia. W przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, jeśli jest kontynuacja Ubezpieczenia w EH, to uznaje się, że okres ubezpieczenia jest zachowany.

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:
Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i
zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Biznes & Podróż, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r., w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich
Ubezpieczonych.

Zgłaszanie szkody

www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

W przypadku zdarzenia swoją pomoc oferuje nasz opiekun: Dariusz Wawrzyński tel. 697 624 785

   1. Wycieczki szkolne

W roku szkolnym planujemy:

– wycieczkę jedno – dwudniową  –wrzesień/ październik,

– 3-5 dniową „zieloną szkołę” – maj/ czerwiec,

– wyjazd do teatru i filharmonii,

– 2-3 wycieczki 1- dniowe.

Regulamin wycieczki szkolnej

organizowanej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Elan Vital

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

   1. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki w wyznaczonym terminie.
   2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
   3. Godnego reprezentowania szkoły podczas całego wyjazdu.
   4.  Kulturalnego odnoszenia się do wszystkich uczestników wycieczki i innych osób.
   5. Stosowania się do wszystkich poleceń opiekuna.
   6. Pozostawienia porządku we wszystkich miejscach  przebywania.
   7.  Przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
   8. Poinformowania opiekuna wycieczki o złym samopoczuciu swoim i innych.
   9. Uczestnik wycieczki może posiadać kieszonkowe , w kwocie nie wyższej niż ustalono z rodzicami.
   10. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ze sobą: telefonów komórkowych, tabletów itp.
   11. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia
  • Mundurki

W szkole obowiązują mundurki – codzienne i galowe.

Mundurek galowy

Uczniowie klasy pierwszej swój  pierwszy mundurek galowy otrzymują 02.09.2019. – w przypadku potrzeby zakupienia kolejnego (spodnie + kamizelka z logo – chłopcy, sukienka z logo dziewczynki) koszt = 65 zł. W przypadku zmiany ceny przez producenta ceny w ciągu roku szkolnego mogą się zmienić.

Mundurki codzienne

Adres sklepu internetowego: http://mark-mundurki.pl/

Zakup mundurka odbywa się poprzez złożenie indywidualnego zamówienia w sklepie internetowym.

   1. Koszulka polo długi rękaw

– 100% bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły

   1. Koszulka polo krótki rękaw

– 100 bawełna, kolor dark royal oraz sky blue, logo szkoły

   1. Kamizelka 50/50

– kolor navy, logo szkoły

   1. Polar – kolor dark royal, logo szkoły
   1. Sukienka Tenby, kolor navy, logo szkoły –
   1. Spodnie chłopięce Pulborough – kolor navy
   1. Spodnie dziewczęce Kirby – kolor navy
   1. Podsumowanie

Przewodnik ten powstał w celu zapoznania Rodziców i Nauczycieli z procedurami i zasadami obowiązującymi w naszej szkole. Państwa pytania i sugestie dotyczące „Poradnika dla Rodziców” są bardzo mile widziane. Prosimy kierować je bezpośrednio do Dyrektora placówki.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

Podręczniki – Wydawnictwo „Nowa Era” – edukacja wczesnoszkolna + język niemiecki/język angielski

Dodatkowe podręczniki:

– religia – koszt:

klasy 1-4 – 10  zł, klasa 5 – 20 zł – prosimy o wpłaty u wychowawców ,

– podręcznik do języka angielskiego – koszt … zł

Prosimy o uzupełnienie deklaracji odnośnie uczestnictwa w lekcjach religii.

Opłaty:

Informacje o opłatach przesyłane są przez dziennik elektroniczny.

Opłata wpisowa – 500 zł –płatne przy podpisaniu pierwszej umowy,

Wyprawka plastyczno – techniczna – 300 zł – wszyscy uczniowie,

Ubezpieczenie –  30 zł (podstawowa opłata)
Termin wpłaty: 30.09.2023
Wpłaty należy dokonać na konto Centrum Edukacyjne “Urwisek”
Nr konta: 80 1950 0001 2006 2862 0127 0001
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Dziecka – ubezpieczenie

Czesne – według zapisów w umowach,

W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Pielęgniarka szkolna

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.

Szkolna liga biegów przełajowych – naliczanie punktów

Przez cały rok szkolny (5 sobotnich biegów) uczniowie gromadzą punkty. Za każdy bieg organizator przyznaje punkty stosownie do zajętego miejsca. Po cyklu wszystkich biegów organizator wybiera 3 najlepsze wyniki i tak powstaje klasyfikacja gminna.

W naszej szkole dodatkowo nagradzamy uczestników za udział w biegach. Oprócz punktów przyznanych przez organizatora za każdą obecność na biegu przyznajemy 20 punktów. W ten sposób powstaje szkolna lista zwycięzców.