Oferta

“Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,
które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję,
nadzieję na pokój w przyszłości”
Maria Montessori

Misja
Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku. Pamiętamy, iż w myśl słów Marii Montessori „sposób w jaki dzieci się uczą przesądza kim będą”. Przygotowujemy naszych uczniów do radzenia sobie z trudnościami poprzez poszukiwanie ich rozwiązań.

Wizja szkoły
Społeczność naszej szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W bezpiecznym i odpowiednio wyposażonym otoczeniu, przyjaznej, pełnej szacunku i tolerancji atmosferze uczniowie wspierani są w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Nasi uczniowie mają zapewnione:
• zajęcia zapewniające realizację podstawy programowej przede wszystkim metodą Montessori w odpowiednio zaprojektowanym otoczeniu:
– nasze sale wyposażone są w tablice interaktywne, pomoce Montessori, środki dydaktyczne umożliwiające ciekawą realizację zaplanowanych zajęć,
– kompleks boisk Orlik pozwala na urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego,
– salka gimnastyczna wyposażona jest w sprzęt sportowy oraz sprzęt pozwalający na realizację zajęć z elementami integracji sensorycznej,
– Centrum Informacji pozwala na realizację zajęć komputerowych przy odpowiednio skonfigurowanych stanowiskach komputerowych oraz prowadzenie zajęć bibliotecznych, księgozbiór dostosowany jest do wieku i zainteresowań dzieci,
• język niemiecki (język obowiązkowy),

• język angielski (język dodatkowy),
• zajęcia dodatkowe: taniec, sportowe, komputerowe, przyrodnicze,  oraz wyrównawcze i ogólnorozwojowe – zajęcia dodatkowe są nieustannie monitorowane – mają na celu odpowiadać na zainteresowania i potrzeby dzieci, prowadzone są przez specjalistów,
• przewóz dzieci (Police – Przęsocin),
• dla chętnych posiłki (dwudaniowy obiad).

Podręczniki  przechowywane są w szkole.
Realizujemy program “Przyjaciele Zippiego”
W szkole obowiązują mundurki.