Zdalne nauczanie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zmienia się organizacja naszej szkoły.

 

Plan lekcji:

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

Zdalne nauczanie w terminie 03 – 06.11.2020 r. w klasach 1-3:

MS Teams będzie w najbliższym tygodniu naszą “klasą”. MS Teams to usługa internetowa, która umożliwia czaty oraz rozmowy głosowe i wideo.

W poniedziałek otrzymacie swoje loginy i hasła (każdy ma swój login i swoje hasło) – w dzienniku elektronicznym Librus na konto Rodzica będzie wysłana wiadomość.
Login: pierwsza litera imienia.nazwisko@urwisekpolice.onmicrosoft.com
np. j.kowalski@ urwisekpolice.onmicrosoft.com

Po otrzymaniu hasła wejdźcie na stronę www.teams.microsoft.com i tam wpiszcie login i hasło w odpowiednie pola.
Następnie wybierzcie opcję “Zamiast tego użyj aplikacji internetowej”. W oknie, które widzicie przed sobą dostępne są następujące narzędzia:
Aktywność – tu zobaczycie co działo się od Waszego ostatniego logowania
Czaty – tu możecie rozpocząć rozmowę tekstową z koleżanką, kolegą lub z nauczycielem
Zespoły – tu znajdziecie zespoły do których należycie, w tym przypadku swoją klasę
Zadania – to będą się pojawiały zadania od Waszych nauczycieli
Kalendarz – tu możecie znaleźć terminy zaplanowanych spotkań online
Rozmowy – tu znajdziecie swoje kontakty i najłatwiej będzie Wam rozpocząć rozmowę
Pliki – tu pojawią się udostępnione Wam pliki

W zakładce Zespoły, po kliknięciu w swoją klasę, znajdziecie kanały poszczególnych przedmiotów
oraz kanał ogólny. Możecie w nich pisać wiadomości tekstowe, dołączyć do spotkań w trakcie lekcji organizowanych
przez nauczycieli lub też zadzwonić czy napisać do nauczyciela w trakcie konsultacji.