Oferta

Jesteśmy po to, by wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori.

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia. Zapewniamy opiekę odpowiednio wykształconego i przygotowanego zespołu. W codziennej pracy z dziećmi duży nacisk kładziemy na samodzielność, możliwość podejmowania prób przez dziecko, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dzieci podzielone są na dwie grupy według wieku. Grupa pierwsza to dzieci młodsze, grupa druga – to dwulatki. W grupach codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z uwzględnieniem możliwości i wieku dzieci. Dzieci uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych, rytmicznych oraz zabawach z językiem angielskim.
Dzieci z grupy drugiej codziennie wychodzą na spacery.