Zapisy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odwiedzeniem naszej placówki prosimy o kontakt z Sekretariatem tel. 91 421 56 30
Zasady rekrutacji:
• Nabór do placówki trwa cały rok pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
• Rezerwacji miejsca dokonać należy poprzez wypełnienie wniosku dostępnego w placówkach lub poniżej:

Ankieta zgłoszeniowa