Aktualności

ubezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku …

Czytaj dalej

Zasady działania placówki opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.

Żłobek zostanie otwarty od 11 maja 2020 r. w godz. 6.30 – 16.00 godziny pracy placówki mogą zmienić się w uzasadnionych sytuacjach Procedury Covid – 19: procedury Covid żłobek deklaracja Rodziców: DEKLARACJA RODZICÓWżłobek ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE 1. Dzieci będą …

Czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka u maluszków

W samym środku zimy W styczniu mroźnym, srogim Babciu moja Droga i Dziadziu mój Drogi Waszych dużych dzieci dziecko słodkie małe Czy o śniegu myśli?-Ani troszkę, wcale! Bo w żłobku wielkie przygotowania Do Babci i Dziadka Dni świętowania! Tańczę już …

Czytaj dalej