Aktualności

czasowe ograniczenie funkcjonowania żłobka

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 kwietnia 2021 r. …

Czytaj dalej

ubezpieczenie 2020/2021

Ubezpieczenie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku …

Czytaj dalej

Zasady działania placówki opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego z dn. 4 maja 2020 r.

Żłobek zostanie otwarty od 11 maja 2020 r. w godz. 6.30 – 16.00 godziny pracy placówki mogą zmienić się w uzasadnionych sytuacjach Procedury Covid – 19: procedury Covid żłobek deklaracja Rodziców: DEKLARACJA RODZICÓWżłobek ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE 1. Dzieci będą …

Czytaj dalej