dla Ucznia

W najbliższym czasie:

  • Konkurs fotograficzny
  • dla kogo? – uczniowie klas 1-7
    co należy zrobić?
    Fotografujesz budzącą się do życia przyrodę. Wywołujesz, drukujesz w formacie A4 max.
    2 zdjęcia. Nadajesz tytuł, podpisujesz się, oddajesz p. D. Cisło lub wychowawczyni do 30.03. Powodzenia!