„ I dziadek, i babka, i ojciec i matka…” – Konkurs recytatorski