pasowanie

“Uczniem być – to ważna sprawa
i otwierać wiedzy drzwi…”

Pasowanie na Ucznia podczas nocnej przygody w szkole