Dzień Statystyki Polskiej – wizyta w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie