konkurs fotograficzno – scenograficzny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-SCENOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŻYWE OBRAZY”

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Élan Vital w Przęsocinie.
2. Konkurs kierowany jest do dwóch grup wiekowych:
a) Klas 1-3
b) Klas 4-8
3. Cele konkursu:
– Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji obrazów;
– Doskonalenie wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła malarskiego i fotograficznego oraz możliwości zastosowania jej w praktyce;
– Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki;
– Uwrażliwienie na sztukę i kulturę;
– Wspieranie pasji i uzdolnień;
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki plastycznej;
– Kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca tzw. „żywy obraz” przygotowana przez uczestnika, czyli scena odzwierciedlająca jeden z wybranych obrazów malarskich. Należy poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów ukazać postać uwidocznioną na znanym obrazie. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik.
5. Zadaniem uczestników jest:
a) zainscenizowanie wybranego obrazu malarskiego dowolnego artysty w taki sposób, by odzwierciedlał malarski oryginał;
b) wykonanie zdjęcia obrazującego efekt końcowy pracy oraz wysłanie go wraz ze zdjęciem oryginalnego obrazu na adres e-mail sekretariat@urwisek-police.pl. W tytule należy wpisać: konkurs „Żywe obrazy”. Zdjęcie powinno być w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 DPI.
– Na zdjęciu może być sam uczestnik konkursu lub uczestnik z członkami rodziny;
– Opis zdjęcia: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, grupa/klasa, tytuł oryginalnego obrazu;
– Osoby przesyłające prace konkursowe (zdjęcia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć na wystawie konkursowej oraz stronie internetowej szkoły (w tym facebook).
6. Kryteria oceny:
• wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu;
• użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła;
• wartość artystyczna fotografii
7. TERMIN PRZESŁANIA ZDJĘĆ UPŁYWA 10 PAŻDZIERNIKA 2023r.
8. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.
Dodatkowych Informacji udziela koordynator konkursu pani Edyta Wyrwas.

Przykładowa praca – źródło: https://gazetaolsztynska.pl/pisz/648145,quotZywe-obrazy/

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY I ODKRYWANIA WSPANIAŁEGO ŚWIATA SZTUKI!