Aktualności

dofinansowanie do opłat

ubezpieczenie 2021/2022

Ubezpieczenie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 2. Śmierć w wyniku sepsy 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku …

Czytaj dalej

31 sierpnia DZIEŃ OTWARTY

31 sierpnia 2020 r. zaprosiliśmy rodziców na symboliczne otwarcie oraz do obejrzenia naszego nowego żłobka. zobacz w TV POLICE