klasa piąta

Plan lekcji

bieżący tydzień:

1801.2021 r. (poniedziałek)

 8.20 – 9.05
Historia
 godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat: 
 9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.10
Plastyka
 godzina połączenia: 10.10
Temat:
 11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:  
11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
13.45 13.45 – 14.30

WF (p. Adrian)

Przeczytaj:
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

19.01.2021 r. (wtorek)

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę:
 9.15 – 10.00
Matematyka
 godzina połączenia: 9.15
 10.05 – 10.50
Plastyka
 godzina połączenia: 10.05
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
 12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:

20.01.2021 r. (środa)

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat:
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat:
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Matematyka
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Matematyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat:

21.01.2021 r. (czwartek)

8.20 – 9.05
Matematyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15
Temat:
 10.05 – 10.50
Biologia
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
WF
 godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
 godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Przygotuj:

22.01.2021 r. (piątek)

 8.20 – 9.05
Muzyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Geografia
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Zajęcia kulinarne (dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Potrzebne produkty:

 

 

21.12.2020 r. (poniedziałek)

 8.20 – 9.05
Historia
 godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat:
 9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.10
Plastyka
 godzina połączenia: 10.10
Temat:
 11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
praca własna Przeczytaj:
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

22.12.2020 r. (wtorek)

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę:
 9.15 – 10.00
Matematyka
 godzina połączenia: 9.15
 10.05 – 10.50
Plastyka
 godzina połączenia: 10.05
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
 12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:

 

14.12.2020 r. (poniedziałek)

 8.20 – 9.05
Historia
 godzina połączenia: 8.20
Temat: Dokonania starożytnych Rzymian.
Cele:
Uczeń:
– wymienia osiągnięcia Rzymian;
– wie jaki wpływ na kulturę miały wpływy greckie;
– zna dokonania Rzymian w zakresie prawa.
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
 9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Prosimy o radę i udzielamy rady
Cele: Proszę kogoś o radę i udzielam rad.
10.10
Plastyka
 godzina połączenia: 10.10
Temat: Ozdoby choinkowe z papieru.
Cele:
– poznajemy tradycje bożonarodzeniowe,
– wykonamy ozdoby choinkowe,
– doskonalimy sprawność manualną.
 11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:  Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Prosimy o radę i udzielamy rady
Cele: Proszę kogoś o radę i udzielam rad.
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
praca własna Przeczytaj:
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

15.12.2020 r. (wtorek)

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę: Słówka Sówki (12) – wersja pdf
Słówka Sówki (12) – wersja docx
 9.15 – 10.00
Matematyka
 godzina połączenia: 9.15
 10.05 – 10.50
Plastyka
 godzina połączenia: 10.05
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat: Początki chrześcijaństwa.
Cele:
Uczeń:
– wie gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo;
– potrafi określić główne prawdy wiary chrześcijan;
– wie jak nowa religia stała się główną w Cesarstwie Rzymskim.
 11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat: Autorytet czy idol?
Cele:
czytam ze zrozumieniem tekst;
wyjaśniam niezrozumiałe słowa;
rozumiem, kogo można uznać za autorytet;
dostrzegam różnice między autorytetem a idolem;
uzasadniam swoją wypowiedź.
 12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat: Moje miejsce w rodzinie
Cele:
rozumiem pojęcie “rodzina”;
wartościuję cechy rodziny;
znam podstawowe funkcje rodziny;
rozumiem swoje prawa i obowiązki.
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Robimy zimę
Potrzebne materiały:
mąka ziemniaczana (około 1 szklanka)
pianka do golenia
płyn do mycia naczyń

16.12.2020 r. (środa)

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt?
Cele:
określam pozycję obiektu na ekranie;
tworzę skrypty określające ruch duszka;
korzystam ze zmiennych w programowaniu;
projektuję wygląd i działanie gry.
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Sprawdzenie wiadomości po I semestrze
Cele:
– rozwiązuje test leksykalno – gramatyczny sprawdzający moją wiedzę po semestrze I
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Piszemy e-mail, udzielając rady przyjacielowi
Cele:
piszę e-mail;
wybieram właściwą reakcję na podstawie opisu sytuacji.
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Sprawdzenie wiadomości po I semestrze
Cele:
– rozwiązuje test leksykalno – gramatyczny sprawdzający moją wiedzę po semestrze I
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Piszemy e-mail, udzielając rady przyjacielowi
Cele:
piszę e-mail;
wybieram właściwą reakcję na podstawie opisu sytuacji.
11.00 – 11.45
Matematyka
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Matematyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat: Kto jest pierwszym wzorem dla dziecka?
Cele:
czytam ze zrozumieniem tekst poetycki;
wyszukuję w tekście epitety;
wskazuję osobę mówiącą w wierszu;
omawiam relacje podmiotu lirycznego z matką.

17.12.2020 r. (czwartek)

8.20 – 9.05
Matematyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15
Temat:
 10.05 – 10.50
Biologia
godzina połączenia: 10.05
Temat: Różnorodność protistów
Cele:
wymieniam protisty;
znam ich funkcje życiowe;
wiem jak można się zarazić i jak zwalczać choroby wywoływane przez protisty.
11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat: Wiersz o pewnym czarodzieju
Cele:
wiem, kim był Czesław Miłosz;
omawiam sytuację przedstawioną w wierszu;
opisuję wygląd bohatera w wierszu;
nazywam uczucia osoby mówiącej;
wyszukuję w tekście epitety i określam ich funkcje.
11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat: Droga Lewego do sławy
Cele:
płynnie czytam tekst;
wyjaśniam, czemu służy dedykacja;
przedstawiam drogę Roberta Lewandowskiego do osiągnięcia celu;
wymieniam cechy piłkarza.
12.50 – 13.35
WF
 godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
 godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Mikołaj ze skarpety
Przygotuj:  Skarpeta, ryż lub wata lub kasza do wypchania, włóczka biała, wata
lub futerko na brodę, koralik lub guziczek lub inna kuleczka na nosek, sznureczek, klej lub szpilki do łączenia.

18.12.2020 r. (piątek)

 8.20 – 9.05
Muzyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: Kolędy i pastorałki-wspólne kolędowanie
Cele:
rozpoznaję słuchane kolędy;
wyjaśniam znaczenie terminu jasełka.
9.15 – 10.00
Geografia
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Powtórzenie wiadomości
Cele: Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących słownictwo dotyczące higieny i  utrzymania czystości, udzielania rad i proszenia o radę oraz zaimki i przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne.
11.00 – 11.45
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Powtórzenie wiadomości
Cele: Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących słownictwo dotyczące higieny i  utrzymania czystości, udzielania rad i proszenia o radę oraz zaimki i przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne.
 11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat: Jak realizować swoje marzenia?
Cele:
czytam tekst ze zrozumieniem;
przedstawiam historię bohaterki;
wymieniam cechy bajkowych księżniczek;
wyrażam opinię o wpływie bohaterów filmowych na odbiorcę.
14.00 – 15.20
Zajęcia kulinarne (dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Przyrządzamy dania wigilijne – kluski z makiem
Potrzebne produkty:
-makaron np. łazanki, świderki
-gotowa masa makowa
-orzechy

Poprzednie tygodnie:

26.10 – 30.10.2020 r.

2.11 – 6.11.2020 r.

9.11 – 13.11.2020

16.11 – 20.11.2020

23.11 – 27.11.2020

30.11 – 4.12.2020

7.12 – 11.12.2020