klasa czwarta

Bieżący tydzień:

Poniedziałek 18.01.2021

8.20 – 9.15
Język angielski
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Historia
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język niemiecki
godzina połączenia: 10.05

11.00 – 11.45
Przyroda
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 13.35
13.45 – 14.40
WF (p. Adrian)
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

Wtorek 19.01.2021

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę:
9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15
10.10 – 10.55
Plastyka
godzina połączenia: 9.15
Temat:
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
 13.45 – 14.30
WF
godzina połączenia: 13.45

Środa 20.01.2021

8.20 – 9.05
Język niemiecki
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Technika
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 0 10.50
Zaj. kor. – komp.
zajęcia odbywają się na terenie szkoły
11.00 – 11.45
Matematyka
godzina połączenia: 11.00

 

11.55 – 12.40
Matematyka
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat:

Czwartek 21.01.2021

8.20 – 9.05
Matematyka
 godzina połączenia: 8.20

9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15

10.05 – 10.50
Język polski
 godzina połączenia: 10.05
Temat:  
11.00 – 11.45
Przyroda
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.35
Język angielski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
WF
godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
 godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Przygotuj:

Piątek 22.01.2021

8.20 – 9.05
Muzyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki
 godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia:11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Religia
 godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
zaj. kulinarne (dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:

 

Poniedziałek 21.12.2020

8.20 – 9.15
Język angielski
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Historia
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język niemiecki
godzina połączenia: 10.05

11.00 – 11.45
Przyroda
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 13.35
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

Wtorek 22.12.2020

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę:
9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15
10.10 – 10.55
Plastyka
godzina połączenia: 9.15
Temat:
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
 13.45 – 14.30
WF
godzina połączenia: 13.45

 

Poniedziałek 14.12.2020

8.20 – 9.15
Język angielski
godzina połączenia: 8.20
Temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Cele: Kategoryzuję wyrazy – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
9.15 – 10.00
Historia
godzina połączenia: 9.15
Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.
Cele:
Uczeń:
– wie kim był Tadeusz Kościuszko;
– zna przebieg wydarzeń powstania;
– wymienia skutki powstania.
10.05 – 10.50
Język niemiecki
godzina połączenia: 10.05
Temat: Ich wohne in Hamburg – ćwiczenia leksykalno –gramatyczne.
Cele:
– znam nazwy miast niemieckich;
– pytam o miejsce i adres zamieszkania;
– udzielam odpowiedzi na te pytania.
11.00 – 11.45
Przyroda
godzina połączenia: 11.00
Temat: Układ nerwowy kontroluje prace organizmu
Cele:
wiem jak zbudowany jest układ nerwowy;
znam narządy zmysłów;
wiem jak dbać o układ nerwowy i narządy zmysłów.
11.55 – 12.40
Informatyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 13.35
Samorząd Uczniowski godzina połączenia: 14.40

Wtorek 15.12.2020

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
godzina połączenia: 8.20
Pobierz kartę: Słówka Sówki (12) – wersja pdf
Słówka Sówki (12) – wersja docx
9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15
10.10 – 10.55
Plastyka
godzina połączenia: 9.15
Temat: Ozdoby choinkowe z papieru.
Cele:
– poznajemy tradycje bożonarodzeniowe,
– wykonamy ozdoby choinkowe,
– doskonalimy sprawność manualną.
11.00 – 11.45
Historia
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czasy stanisławowskie.
Cele:
Uczeń:
– rozumie pojęcie oświecenie;
– wie kim był Stanisław August Poniatowski;
– wymienia uczestników i cele obiadów czwartkowych;
– wie jak zreformowano polską oświatę.
11.55 – 12.40
Język polski
godzina połączenia: 11.55
Temat: To, co znamy – utrwalamy i sprawdzamy
Cele:
wiem, czym jest ożywienie i jaką pełni funkcję;
potrafię wskazać w utworze głównego bohatera i narratora;
odmieniam rzeczowniki przez przypadki, liczby i rodzaje;
korzystam z informacji w podręczniku;
czytam tekst ze zrozumieniem.
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat: Moje miejsce w rodzinie
Cele:
rozumiem pojęcie “rodzina”;
wartościuję cechy rodziny;
znam podstawowe funkcje rodziny;
rozumiem swoje prawa i obowiązki.
 13.45 – 14.30
WF
godzina połączenia: 13.45

Środa 16.12.2020

8.20 – 9.05
Język niemiecki
godzina połączenia: 8.20
Temat: Czy już wszystko umiesz z niemieckiego?
Cele:
– powtarzam i utrwalam poznane wiadomości w formie ćwiczeń leksykalno – gramatycznych
9.15 – 10.00
Technika
godzina połączenia: 9.15
Temat: Girlanda świąteczna
• planuję pracę i czynności technologiczne
• prawidłowo organizuję stanowisko pracy
• wykonuję zaprojektowane przez siebie przedmioty
• właściwie dobieram materiały i ich zamienniki
• sprawnie posługuję się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
• dbam o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
• przestrzegam zasad BHP na stanowisku pracy
• samodzielnie wykonuję zaplanowany wytwór techniczny
• rozwijam zainteresowania techniczne
10.05 0 10.50
Zaj. kor. – komp.
zajęcia odbywają się na terenie szkoły
11.00 – 11.45
Matematyka
godzina połączenia: 11.00

 

11.55 – 12.40
Matematyka
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Język polski
godzina połączenia: 12.50
Temat: To, co znamy – utrwalamy i sprawdzamy
Cele:
znam zasady pisowni wielką literą;
omawiam budowę książki i etapy jej powstawania;
wskazuję rymy w wierszu;
potrafię sporządzić notatkę;
samodzielnie rozwiązuję zadania testowe.

Czwartek 17.12.2020

8.20 – 9.05
Matematyka
 godzina połączenia: 8.20

9.15 – 10.00
Matematyka
godzina połączenia: 9.15

10.05 – 10.50
Język polski
 godzina połączenia: 10.05
Temat: Podążaj za ciekawością
Cele:
określam tematykę dzieła malarskiego;
analizuję przedstawioną scenę;
uzasadniam, że ciekawość sprzyja poznawaniu świata;
przedstawiam różnice w poznawaniu świata między dziećmi a dorosłymi.
11.00 – 11.45
Przyroda
godzina połączenia: 11.00
Temat: Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa
Cele:
znam budowę układu rozrodczego żeńskiego i męskiego;
wiem jak przebiega ciąża;
wiem jak dbać o układ rozrodczy.
11.55 – 12.35
Język angielski
godzina połączenia: 11.55
Temat: Nazwy opakowań. Wskazane słownictwo z dialogów prowadzonych w restauracji
Cele:
nazywam produkty żywnościowe oraz opakowania, w których są przechowywane;
rozpoczynam, prowadzę i kończę rozmowy.
12.50 – 13.35
WF
godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
 godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Mikołaj ze skarpety
Przygotuj:  Skarpeta, ryż lub wata lub kasza do wypchania, włóczka biała, wata
lub futerko na brodę, koralik lub guziczek lub inna kuleczka na nosek, sznureczek, klej lub szpilki do łączenia.

Piątek 18.12.2020

8.20 – 9.05
Muzyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: Kolędy i pastorałki-wspólne kolędowanie
Cele:
rozpoznaję słuchane kolędy;
wyjaśniam znaczenie terminu jasełka.
9.15 – 10.00
Język niemiecki
 godzina połączenia: 9.15
Temat: Samokontrola moich wiadomości
Cele:
-sprawdzam moje wiadomości po rozdziale “Wo wohnt ihr?”
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat: Czego życzą sobie dzieci?
Cele:
przedstawiam autora powieści “Król Maciuś Pierwszy”;
omawiam problematykę utworu;
określam, świat przedstawiony w utworze;
wyjaśniam, na czym polegała działalność dziecięcego sejmu.
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czego życzą sobie dzieci?
Cele:
oceniam potrzeby i oczekiwania bohaterów tekstu;
określam, na czym polega sprawowanie rządów;
wyjaśniam słowa dziennikarza;
wymieniam zasady obowiązujące posłów;
wyszukuję informacje na temat praw dziecka.
11.55 – 12.40
Informatyka

godzina połączenia:11.55
Temat: Ptasie trele. Wklejanie zdjęć i praca z narzędziem Tekst
Cele: Tworzę grafikę z tekstem w edytorze grafiki MS Paint

12.50 – 13.35
Religia
 godzina połączenia: 12.50
14.00 – 15.20
zaj. kulinarne (dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Przyrządzamy dania wigilijne – kluski z makiem
Potrzebne produkty:
-makaron np. łazanki, świderki
-gotowa masa makowa
-orzechy

Poprzednie tygodnie:
7.12 – 11.12.2020

30.11 – 4.12.2020

20.11 – 27.11.2020

16.11 – 20.11.2020

9.11 – 13.11.2020

2.11 – 6.11.2020

26.10 – 30.10.2020