klasa szósta

Plan lekcji

Bieżący tydzień:

Poniedziałek 18.01.2021

 9.15 -10.00
Język niemiecki
gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat:  
 9.15 -10.00
Język angielski
gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: 
 10.05 – 10.50
Historia
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język niemiecki
gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:  
11.00 – 11.45
Język angielski
gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Muzyka
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
WF (p. Adrian)
godzina połączenia: 13.00
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:
14.40 – 15.25
SU
godzina połączenia: 14.40

Wtorek 19.01.2021

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
Cele:
 9.15 – 10.00
Plastyka
 godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat:
 11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Historia
 godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Potrzebne materiały:

Środa 20.01.2021

godzina połączenia:
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat:
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat:
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Technika
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:

Czwartek 21.01.2021

8.20 – 9.05
Geografia
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Biologia
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Matematyka
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Matematyka
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
 godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Język polski
 godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Przygotuj: 

Piątek 22.01.2021

Pobierz kartę:
9.15 – 10.00
Język polski
godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat:
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Zaj. kulinarne
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Potrzebne produkty:

Poniedziałek 7.12.2020

 9.15 -10.00
Język niemiecki
gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Omówienie karty pracy – czas przeszły Partizip Perfekt
Cele:
– analizuję i koryguję moje błędy
 9.15 -10.00
Język angielski
gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze
Cele: Określam do kogo należą określone przedmioty.
 10.05 – 10.50
Historia
 godzina połączenia: 10.05
Temat: Powstanie Chmielnickiego.
Cele:
Uczeń:
– wie kim byli i gdzie mieszkali Kozacy;
– zna przyczyny i przebieg walk z Kozakami.
11.00 – 11.45
Język niemiecki
gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat: Omówienie karty pracy – czas przeszły Partizip Perfekt
Cele:
– analizuję i koryguję moje błędy
11.00 – 11.45
Język angielski
gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze
Cele: Określam do kogo należą określone przedmioty.
11.55 – 12.40
1) Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze
2) Organizacja
1) godzina połączenia: 11.55

2)godzina połączenia: 12.00
Przygotuj kartę z hasłem (gra “Sowa w Koronie”), nie zapomnij uruchomić kamerki.

12.50 – 13.35
Muzyka
godzina połączenia: 13.00
Temat: W muzycznej kuchni. Elementy muzyki
Cele:
definiuję i rozpoznaję różne elementy muzyki;
potrafię wyjaśnić pojęcia: barwa dźwięku, harmonia, forma muzyczna.
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat: Pole trójkąta
Cele:
Umiesz wskazać wysokość trójkąta.
Umiesz obliczyć obwód i pole trójkąta.
14.40 – 15.25
SU
godzina połączenia: 14.40

Wtorek 8.12.2020

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów
Cele:
omawiam działanie chmury;
zapisuję i porządkuję dokumenty na dysku internetowym w chmurze;
udostępniam dokumenty z chmury innym;
współpracuję z innymi, edytując dokumenty w chmurze.
 9.15 – 10.00
Plastyka
 godzina połączenia: 9.15
Temat: Kartka świąteczna
Cele:
– planuje kolejne etapy swojej pracy,
– wykonuje element dekoracyjny według własnego pomysłu,
– wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów.
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat: Informuję czy reklamuję?
Cele:
odróżniam tekst reklamowy od tekstu informacyjnego;
podaję cechy hasła reklamowego;
rozpoznaję język właściwy reklamie;
dostrzegam wpływ reklam na życie człowieka.
 11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat: Telewizja od kuchni
Cele:
czytam ze zrozumieniem tekst informacyjny;
wyszukuję potrzebne informacje;
wymieniam zawody związane z telewizją;
redaguję notatkę.
 11.55 – 12.40
WF
godzina połączenia: 11.55
Temat: Piłka koszykowa – wiadomości ogólne oraz podstawowe zasady i przepisy gry.
Cele:
zna podstawowe zasady i przepisy gry w koszykówkę
12.50 – 13.35
Historia
 godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.15 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.15, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Dlaczego niebo jest niebieskie?
Potrzebne:
szklanka wody, odrobina mleka, latarka;
łyżeczka margaryny, wazeliny lub bardzo tłustego kremu.

Środa 9.12.2020 

godzina połączenia:
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Kraje niemieckiego obszaru językowego – Niemcy i Austria
Cele:
-posiadam podstawowe informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Codzienne obowiązki domowe
Cele: Opisuję czynności związane z wykonywaniem obowiązków domowych.
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Kraje niemieckiego obszaru językowego – Niemcy i Austria
Cele:
-posiadam podstawowe informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Codzienne obowiązki domowe
Cele: Opisuję czynności związane z wykonywaniem obowiązków domowych.
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czy potrafię żyć bez mediów?
Cele:
określam problematykę przeczytanego tekstu;
identyfikuję wypowiedź jako tekst informacyjny;
konfrontuję tekst z własnymi doświadczeniami;
umiejętnie posługuję się technologią informacyjną.
11.55 – 12.40
Technika
godzina połączenia: 11.55
Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień
Cele:
– potrafię sklasyfikować nowoczesny sprzęt elektryczny;
– potrafię czytać instrukcje;
– potrafię omówić zasadę obsługi wybranych urządzeń;
– potrafię wyszukać informacje na temat nowoczesnego sprzętu;
– potrafię bezpiecznie korzystać z urządzeń (bezpieczna eksploatacja urządzeń oraz ich bezawaryjność);
– wie, jak postępować ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi.
Przed lekcją:
Wyszukaj informacje na temat nowoczesnego sprzętu – wybierz jedno urządzenie i przygotuj najważniejsze informacje.
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:

Czwartek 10.12.2020

8.20 – 9.05
Geografia
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Biologia
godzina połączenia: 9.15
Temat: Skorupiaki – stawonogi, które mają twardy pancerz.
Cele: znasz:
Środowisko oraz tryb życia skorupiaków,
Cechy budowy skorupiaków,
Przedstawicieli skorupiaków,
Znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
10.05 – 10.50
Matematyka
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Matematyka
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
 godzina połączenia: 11.55
Temat: Piłka koszykowa – wiadomości ogólne oraz podstawowe zasady i przepisy gry.
Cele:
zna podstawowe zasady i przepisy gry koszykówkę.
12.50 – 13.35
Język polski
 godzina połączenia: 12.50
Temat: Zaimek na zastępstwie
Cele:
rozpoznaję zaimki;
znam rodzaje zaimków;
stosuję odpowiednie formy zaimków.
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Mikołaj ze skarpety
Przygotuj:  Skarpeta, ryż lub wata lub kasza do wypchania, włóczka biała, wata
lub futerko na brodę, koralik lub guziczek lub inna kuleczka na nosek, sznureczek, klej lub szpilki do łączenia.

Piątek 11.12.2020

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
Pobierz: Słówka Sówki (13) – wersja docx
Słówka Sówki (13) – wersja pdf
9.15 – 10.00
Język polski
godzina połączenia: 9.15
Temat: Zaimek na zastępstwie
Cele:
stosuję zaimki w celu uniknięcia powtórzeń;
poprawnie stosuję dłuższe i krótsze formy zaimków;
poprawnie zapisuję zaimki w zwrotach grzecznościowych.
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Czasowniki modalne can, must, have to, should
Cele: Znam i poprawnie stosuję czasowniki modalne.
11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat: Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
 11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czasowniki modalne can, must, have to, should
Cele: Znam i poprawnie stosuję czasowniki modalne.
11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Zaj. kulinarne
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”

 

 

 

Poniedziałek  21.12.2020

 9.15 -10.00
Język niemiecki
gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat:
 9.15 -10.00
Język angielski
gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: 
 10.05 – 10.50
Historia
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Język niemiecki
gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.00 – 11.45
Język angielski
gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Muzyka
godzina połączenia: 13.00
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:
14.40 – 15.25
SU
godzina połączenia: 14.40

Wtorek 22.12.2020

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat:
 9.15 – 10.00
Plastyka
 godzina połączenia: 9.15
Temat:
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat:
 11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Historia
 godzina połączenia: 12.50
Temat:
Cele:
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:

Poniedziałek 14.12.2020

 9.15 -10.00
Język niemiecki
gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat:  Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
 9.15 -10.00
Język angielski
gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Prosimy o radę i udzielamy rady 
Cele: Proszę kogoś o radę i udzielam rad. 
 10.05 – 10.50
Historia
 godzina połączenia: 10.05
Temat: Wojny z Turcją.
Cele:
Uczeń:
– wymienia przyczyny konfliktów;
– potrafi wymienić miejsce najważniejszych bitew;
– zna polskich dowódców z czasów starć z Turkami;
– zna datę bitwy pod Wiedniem. 
11.00 – 11.45
Język niemiecki
gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:  Podsumowanie wiadomości po dziale 5

Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
11.00 – 11.45
Język angielski
gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat:
11.55 – 12.40
Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Muzyka
godzina połączenia: 13.00
Temat: W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę
Cele: Wykonuję solo “Świąteczne karaoke”.
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:
14.40 – 15.25
SU
godzina połączenia: 14.40

Wtorek 15.12.2020

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów
Cele:
omawiam działanie chmury;
zapisuję i porządkuję dokumenty na dysku internetowym w chmurze;
udostępniam dokumenty z chmury innym;
współpracuję z innymi, edytując dokumenty w chmurze
 9.15 – 10.00
Plastyka
 godzina połączenia: 9.15
Temat: Ozdoby choinkowe z papieru.
Cele:
– poznajemy tradycje bożonarodzeniowe,
– wykonamy ozdoby choinkowe,
– doskonalimy sprawność manualną.
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat: Czas na powtórzenie
Cele:
wypowiadam się na temat utworów zawartych w rozdziale II:
korzystam z informacji w podręczniku;
czytam tekst ze zrozumieniem.
szukam w tekście potrzebnych informacji
 11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat: Czas na powtórzenie
Cele:
przywołuję wiadomości dotyczące czasowników;
utrwalam wiadomości o zaimkach;
wskazuję w tekście anafory;
samodzielnie wykonuję zadania testowe.
 11.55 – 12.40
WF
godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Historia
 godzina połączenia: 12.50
Temat: Kryzys Rzeczypospolitej.
Cele:
Uczeń:
– potrafi wymienić skutki wojen XVII wieku;
– wyjaśnia pojęcie liberum veto i wie jaki miało wpływ na funkcjonowanie państwa;
– potrafi scharakteryzować postawę szlachty wobec problemów Rzeczpospolitej.
14.00 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Robimy zimę
Potrzebne materiały:
mąka ziemniaczana (około 1 szklanka)
pianka do golenia
płyn do mycia naczyń

Środa 16.12.2020 

godzina połączenia:
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Sprawdzenie wiadomości po I semestrze
Cele:
– rozwiązuje test leksykalno – gramatyczny sprawdzający moją wiedzę po semestrze I
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Piszemy e-mail, udzielając rady przyjacielowi
Cele:
piszę e-mail;
wybieram właściwą reakcję na podstawie opisu sytuacji.
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Sprawdzenie wiadomości po I semestrze
Cele:
– rozwiązuje test leksykalno – gramatyczny sprawdzający moją wiedzę po semestrze I
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Piszemy e-mail, udzielając rady przyjacielowi
Cele:
piszę e-mail;
wybieram właściwą reakcję na podstawie opisu sytuacji.
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat: Jacy jesteśmy
Cele:
określam temat i główną myśl dzieła malarskiego;
omawiam sytuację przedstawioną na obrazie;
wyszukuję niezbędne informacje;
odnoszę się do własnego doświadczenia przy omawianiu problematyki związanej z obrazem.
11.55 – 12.40
Technika
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:

Czwartek 17.12.2020

8.20 – 9.05
Geografia
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Biologia
godzina połączenia: 9.15
Temat: Owady – stawonogi zdolne do lotu
Cele:
wiesz gdzie żyją owady;
znasz ich wspólne cechy;
wiesz jak owady przystosowały się do życia w różnych środowiskach;
wiesz jakie znaczenie mają owady w przyrodzie i gospodarce człowieka.
10.05 – 10.50
Matematyka
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Matematyka
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
 godzina połączenia: 11.55
Temat:
12.50 – 13.35
Język polski
 godzina połączenia: 12.50
Temat: Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło
Cele:
wiem, kim był Ignacy Krasicki;
odróżniam fakty od opinii;
rozumiem dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów;
odnoszę treści tekstów kultury do własnych doświadczeń;
redaguję notatkę.
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat:
Przygotuj: 

Piątek 18.12.2020

Pobierz kartę: Słówka Sówki (14) – wersja docx
Słówka Sówki (14) – wersja pdf
9.15 – 10.00
Język polski
godzina połączenia: 9.15
Temat: Mądrość ukryta w bajkach
Cele:
wskazuję cechy różniące bajki od baśni;
wyjaśniam, kto jest bohaterem bajek;
określam problematykę bajek;
oceniam postępowanie bajek;
wiem, co to jest morał i czemu służy.
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat:
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Powtórzenie wiadomości
Cele: Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących słownictwo dotyczące higieny i  utrzymania czystości, udzielania rad i proszenia o radę oraz zaimki i przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne.
11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Powtórzenie wiadomości
Cele: Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących słownictwo dotyczące higieny i  utrzymania czystości, udzielania rad i proszenia o radę oraz zaimki i przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne.
11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Zaj. kulinarne
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Przyrządzamy dania wigilijne – kluski z makiem
Potrzebne produkty:
-makaron np. łazanki, świderki
-gotowa masa makowa
-orzechy

Poniedziałek 7.12.2020

 9.15 -10.00
Język niemiecki
gr.1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Omówienie karty pracy – czas przeszły Partizip Perfekt
Cele:
– analizuję i koryguję moje błędy
 9.15 -10.00
Język angielski
gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze
Cele: Określam do kogo należą określone przedmioty.
 10.05 – 10.50
Historia
 godzina połączenia: 10.05
Temat: Powstanie Chmielnickiego.
Cele:
Uczeń:
– wie kim byli i gdzie mieszkali Kozacy;
– zna przyczyny i przebieg walk z Kozakami.
11.00 – 11.45
Język niemiecki
gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat: Omówienie karty pracy – czas przeszły Partizip Perfekt
Cele:
– analizuję i koryguję moje błędy
11.00 – 11.45
Język angielski
gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze
Cele: Określam do kogo należą określone przedmioty.
11.55 – 12.40
1) Język niemiecki – zajęcia wyrównawcze
2) Organizacja
1) godzina połączenia: 11.55

2)godzina połączenia: 12.00
Przygotuj kartę z hasłem (gra “Sowa w Koronie”), nie zapomnij uruchomić kamerki.

12.50 – 13.35
Muzyka
godzina połączenia: 13.00
Temat: W muzycznej kuchni. Elementy muzyki
Cele:
definiuję i rozpoznaję różne elementy muzyki;
potrafię wyjaśnić pojęcia: barwa dźwięku, harmonia, forma muzyczna.
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat: Pole trójkąta
Cele:
Umiesz wskazać wysokość trójkąta.
Umiesz obliczyć obwód i pole trójkąta.
14.40 – 15.25
SU
godzina połączenia: 14.40

Wtorek 8.12.2020

8.20 – 9.05
Informatyka
godzina połączenia: 8.20
Temat: Chmura w Internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów
Cele:
omawiam działanie chmury;
zapisuję i porządkuję dokumenty na dysku internetowym w chmurze;
udostępniam dokumenty z chmury innym;
współpracuję z innymi, edytując dokumenty w chmurze.
 9.15 – 10.00
Plastyka
 godzina połączenia: 9.15
Temat: Kartka świąteczna
Cele:
– planuje kolejne etapy swojej pracy,
– wykonuje element dekoracyjny według własnego pomysłu,
– wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów.
10.05 – 10.50
Język polski
godzina połączenia: 10.05
Temat: Informuję czy reklamuję?
Cele:
odróżniam tekst reklamowy od tekstu informacyjnego;
podaję cechy hasła reklamowego;
rozpoznaję język właściwy reklamie;
dostrzegam wpływ reklam na życie człowieka.
 11.00 – 11.45
Język polski
 godzina połączenia: 11.00
Temat: Telewizja od kuchni
Cele:
czytam ze zrozumieniem tekst informacyjny;
wyszukuję potrzebne informacje;
wymieniam zawody związane z telewizją;
redaguję notatkę.
 11.55 – 12.40
WF
godzina połączenia: 11.55
Temat: Piłka koszykowa – wiadomości ogólne oraz podstawowe zasady i przepisy gry.
Cele:
zna podstawowe zasady i przepisy gry w koszykówkę
12.50 – 13.35
Historia
 godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.15 – 15.20
Eksperymenty
godzina połączenia: 14.15, Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Dlaczego niebo jest niebieskie?
Potrzebne:
szklanka wody, odrobina mleka, latarka;
łyżeczka margaryny, wazeliny lub bardzo tłustego kremu.

Środa 9.12.2020 

godzina połączenia:
Temat:
9.15 – 10.00
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 9.15
Temat: Kraje niemieckiego obszaru językowego – Niemcy i Austria
Cele:
-posiadam podstawowe informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego
9.15 – 10.00
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 9.15
Temat: Codzienne obowiązki domowe
Cele: Opisuję czynności związane z wykonywaniem obowiązków domowych.
10.05 – 10.50
Języka niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Kraje niemieckiego obszaru językowego – Niemcy i Austria
Cele:
-posiadam podstawowe informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Codzienne obowiązki domowe
Cele: Opisuję czynności związane z wykonywaniem obowiązków domowych.
11.00 – 11.45
Język polski
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czy potrafię żyć bez mediów?
Cele:
określam problematykę przeczytanego tekstu;
identyfikuję wypowiedź jako tekst informacyjny;
konfrontuję tekst z własnymi doświadczeniami;
umiejętnie posługuję się technologią informacyjną.
11.55 – 12.40
Technika
godzina połączenia: 11.55
Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień
Cele:
– potrafię sklasyfikować nowoczesny sprzęt elektryczny;
– potrafię czytać instrukcje;
– potrafię omówić zasadę obsługi wybranych urządzeń;
– potrafię wyszukać informacje na temat nowoczesnego sprzętu;
– potrafię bezpiecznie korzystać z urządzeń (bezpieczna eksploatacja urządzeń oraz ich bezawaryjność);
– wie, jak postępować ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi.
Przed lekcją:
Wyszukaj informacje na temat nowoczesnego sprzętu – wybierz jedno urządzenie i przygotuj najważniejsze informacje.
12.50 – 13.35
Matematyka
godzina połączenia: 12.50
Temat:
13.45 – 14.30
Matematyka
godzina połączenia: 13.45
Temat:

Czwartek 10.12.2020

8.20 – 9.05
Geografia
godzina połączenia: 8.20
Temat:
9.15 – 10.00
Biologia
godzina połączenia: 9.15
Temat: Skorupiaki – stawonogi, które mają twardy pancerz.
Cele: znasz:
Środowisko oraz tryb życia skorupiaków,
Cechy budowy skorupiaków,
Przedstawicieli skorupiaków,
Znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.
10.05 – 10.50
Matematyka
 godzina połączenia: 10.05
Temat:
11.00 – 11.45
Matematyka
 godzina połączenia: 11.00
Temat:
 11.55 – 12.40
WF
 godzina połączenia: 11.55
Temat: Piłka koszykowa – wiadomości ogólne oraz podstawowe zasady i przepisy gry.
Cele:
zna podstawowe zasady i przepisy gry koszykówkę.
12.50 – 13.35
Język polski
 godzina połączenia: 12.50
Temat: Zaimek na zastępstwie
Cele:
rozpoznaję zaimki;
znam rodzaje zaimków;
stosuję odpowiednie formy zaimków.
14.00 – 15.20
Rękodzieło (zajęcia dla chętnych)
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
godzina połączenia: 14.00; Teams – zespół “Warsztaty”
Temat: Mikołaj ze skarpety
Przygotuj:  Skarpeta, ryż lub wata lub kasza do wypchania, włóczka biała, wata
lub futerko na brodę, koralik lub guziczek lub inna kuleczka na nosek, sznureczek, klej lub szpilki do łączenia.

Piątek 11.12.2020

8.20 – 9.05
Słówka Sówki
Pobierz: Słówka Sówki (13) – wersja docx
Słówka Sówki (13) – wersja pdf
9.15 – 10.00
Język polski
godzina połączenia: 9.15
Temat: Zaimek na zastępstwie
Cele:
stosuję zaimki w celu uniknięcia powtórzeń;
poprawnie stosuję dłuższe i krótsze formy zaimków;
poprawnie zapisuję zaimki w zwrotach grzecznościowych.
10.05 – 10.50
Język niemiecki gr. 1
godzina połączenia: 10.05
Temat: Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
10.05 – 10.50
Język angielski gr. 2
godzina połączenia: 10.05
Temat: Czasowniki modalne can, must, have to, should
Cele: Znam i poprawnie stosuję czasowniki modalne.
11.00 – 11.45
Język niemiecki gr. 2
godzina połączenia: 11.00
Temat: Podsumowanie wiadomości po dziale 5
Cele:
– redaguję samodzielnie e – mail;
– wypowiadam się na temat mojego stanu zdrowia;
– inicjuję i podtrzymuję rozmowę na temat zdrowego tryby życia;
– opisuje przebieg mojego dnia, stosując czas przeszły.
 11.00 – 11.45
Język angielski gr. 1
godzina połączenia: 11.00
Temat: Czasowniki modalne can, must, have to, should
Cele: Znam i poprawnie stosuję czasowniki modalne.
11.55 – 12.40
Religia
godzina połączenia: 11.55
12.50 – 13.35
Zaj. z wych.
godzina połączenia: 12.50
Temat:
14.00 – 15.20
Zaj. kulinarne
godzina połączenia: 14.00, Teams – zespół “Warsztaty”

 

Poprzednie tygodnie:

30.11 – 4.12.2020

23.11 – 27.11.2020

16.11 – 20.11.2020

9.11 – 13.11.2020

2.11 – 6.11.2020

26.10 – 30.10.2020 r.